อัพเดทล่าสุดเมื่อ 46 นาที 18 วินาที ที่ผ่านมา

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์

2017-01-10 06:02
สรุปสาระสำคัญจากบรรยายวิชาการ “นโยบายจำนำข้าวของประเทศไทยกับหลักนิติธรรม” จัดที่ SOAS มหาวิทยาลัยลอนดอน เกี่ยวกับการออกคำสั่งทางปกครองเรียกค่าเสียหาย 3.5 หมื่นล้าน จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ Peter Leyland มองศาลปกครองผ่านคดียิ่งลักษณ์ และวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ เสนอ 3 ข้อกังวลเรื่องหลักนิติธรรมในคดีจำนำข้าว
2016-03-29 21:37
  เมื่อได้ผลิกอ่าน 'ร่างรัฐธรรมนูญ' ฉบับล่าสุดที่จะนำไปลงประชามติ ก็เศร้ากับอนาคตของ 'ประเทศไทย' ที่คงต้อง 'ขัดแย้ง' กันไปอีกหลายปี หากไม่พูดซ้ำถึงเรื่องที่มาและกระบวนการ เนื้อหา 'ร่างรัฐธรรมนูญ' ฉบับนี้ก็มีปัญหาตั้งแต่อารัมภบทในหน้าแรกเสียแล้ว ผู้ร่างบรรจุอารัมภบทโดยกล่าวถึงการทำรัฐประหารในประเทศไทยเพื่อ "จัดระเบียบ" ประชาธิปไตย ประหนึ่งสามารถใช้กำลังจัดเรียงวัตถุสิ่งของให้เข้าที่ ทั้งที่ 'ประชาธิปไตย' เป็นผลจากประสบการณ์และความรู้สึกนึกคิดของประชาชน ซึ่งไม่มีใครไป "จัดระเบียบ" ได้
2016-01-29 07:07
บทความเรื่อง “ทหารมีไว้ทำไม” โดย ศาสตราจารย์ ดร. นิธิ เอียวศรีวงศ์ อาจถูกบางฝ่ายเข้าใจผิดว่ามองข้ามหรือลดทอนคุณค่าและความสำคัญของ ‘สถาบันทหาร’
2014-11-07 12:29
  ผมไม่แน่ใจว่า ในโลกใบนี้ มีที่ไหนที่เขาสามารถ 'ถอดถอน' นักการเมืองที่ 'พ้นจากตำแหน่ง' ไปแล้ว !? สมควรย้ำว่า การ 'ถอดถอน' ถือเป็น 'กระบวนการทางการเมือง' ซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่อง 'ความรับผิดชอบทางการเมือง' หมายความว่า หากนักการเมืองใดถูกกล่าวหาว่าเขาทำผิดทางการเมือง และถูกยื่นให้ต้องถูกถอดถอน นักการเมืองผู้นั้นก็จะมี 'ทางเลือก' หลักอยู่ 2 ทาง คือ 1. หากสำนึกว่าผิดจริง ก็ 'ลาออก' เพื่อแสดงความรับผิดชอบทางการเมือง หมายถึงยอมรับว่าตนมีส่วนผิดจริง จึงขอพ้นตำแหน่ง เพื่อให้เรื่องยุติในทางการเมือง (ส่วนคดีความทางกฎหมายก็ไปว่ากันต่อในทางกฎหมาย) หรือ
2014-05-30 15:39
30 พ.ค. 2557 นายวีรพัฒน์ ปริยวงศ์ นักกฎหมายอิสระ ได้ส่งแถลงข่าว ฉบับที่ 2 กรณีคนร้ายไม่ทราบฝ่ายข่มขู่เอาชีวิต ให้กับสื่อมวลชนโดยมีรายละเอียดดังนี้:   จากกรณีที่สื่อมวลชนบางรายได้รายงานข่าวทำนองว่า ผมได้กล่าวหาพาดพิงกองทัพ หรือ คสช. ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีมีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ลอบทำร้ายผมและครอบครัวที่บ้านเมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมานั้น ผมขอเรียกร้องให้สื่อมวลชน โปรดแก้ไขการรายงานข่าวดังกล่าวให้ถูกต้อง ดังนี้  
2014-05-28 21:24
28 พ.ค.2557 เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ออกคำสั่งที่ 27-29 มีรายละเอียด ดังนี้
2014-05-04 22:04
แนวทางที่คุณอภิสิทธิ์เสนอมา แม้อาจมองได้ว่าเป็นความหวังดี แต่ก็มีเนื้อหาที่ขัดแย้งต่อหลักการทางรัฐธรรมนูญ อย่างน้อย 4 ประการ 1. ข้อเสนอคุณอภิสิทธิ์ให้ชะลอการเลือกตั้งออกไปอีกประมาณ ครึ่งปี พร้อมสร้างสภาวะมีรัฐบาลชั่วคราวที่ไม่ได้รับการยอมรับและไม่มีอำนาจเต็มต่อเนื่องเป็นเวลานานจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนและความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงและถูกลากยาวออกไปอันเป็นการขัดต่อหลักการพื้นฐานทางรัฐธรรมนูญที่ต้องการให้มีอำนาจรัฐมีความมั่นคงต่อเนื่องและแน่นอน
2014-02-23 22:24
ชาวนาไทยตอนนี้ เหมือนทั้งถูก ‘โหน’ และ ‘กระทืบ’ โดยคนกลุ่มเดียวกัน ในเวลาเดียวกัน เพราะอะไร ? เพราะวันนี้ มีคนไทยบางคนมองว่า การแก้ปัญหา "ให้ชาวนา" เป็นการแก้ปัญหา “ให้รัฐบาล” ดังนั้น จึงต้องดึงชาวนามาล้มรัฐบาล แล้วค่อยเริ่มแก้ปัญหาให้ชาวนา ซึ่งไร้สาระ และอำมหิตที่สุด การแก้ปัญหา "โครงการจำนำข้าว" กับการแก้ปัญหา "ชาวนาเดือดร้อน" นั้นต่างกัน
2014-01-24 21:41
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ชี้ช่องให้มีการเลื่อนการเลือกตั้งได้นั้น มีประเด็นทางกฎหมายที่ต้องพิจารณาดังนี้ ประเด็นที่ 1 คำวินิจฉัยมีฐานทางรัฐธรรมนูญรองรับหรือไม่ ? ในการวินิจฉัยคดีนี้ ศาลได้อ้างอำนาจจาก รัฐธรรมนูญ มาตรา 214 ซึ่งบัญญัติว่า "ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่มิใช่ศาลตั้งแต่สององค์กรขึ้นไป ให้ประธานรัฐสภา นายกรัฐมนตรี หรือองค์กรนั้น เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย"
2013-12-16 19:33
การปฏิรูปประเทศที่แท้จริงไม่อาจทำสำเร็จใน 1-2 ปี แต่ต้องดำเนินการต่อเนื่องจริงจังเป็นเวลายาวนาน และไม่อาจปฏิรูปเฉพาะด้านกฎหมายหรือโครงสร้างสถาบันอำนาจ แต่ต้องปฏิรูปกระบวนการความคิด ทัศนคติ และวัฒนธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมด้วย การเริ่มต้นการปฏิรูปที่แท้จริงนั้น สิ่งสำคัญไม่ใช่ความเห็นพ้องต้องกันของทุกฝ่าย แต่สิ่งสำคัญคือการทำให้ไม่มีฝ่ายใดถูกบีบบังคับให้ต้องดำเนินการตามความประสงค์ของอีกฝ่าย ซึ่งวิธีการหลีกเลี่ยงการถูกบีบบังคับในเบื้องต้น ก็คือการอาศัยกติกาสูงสุดของประเทศ อันได้แก่รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องมือในการ “เปิดทาง” ปฏิรูปประเทศ

Pages

Subscribe to วีรพัฒน์ ปริยวงศ์