วุฒิพร เดี่ยวพานิช

ย้อนดูคำสั่งศาลปกครองสูงสุดปี 56 หลังผู้สมัครสรรหาซูเปอร์บอร์ด กสทช. ถูกกก.ตรวจสอบฯ แขวนเหตุมีหุ้นและเป็นกรรมการ ITV แต่ศาลชี้ ITV ปิดไปแล้ว ไม่ปรากฏหลักฐานดำเนินกิจการสถานีวิทยุ โทรทัศน์ พร้อมระบุด้วยว่า การแขวนจากการดูวัตถุประสงค์ตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนของสำนักบริการข้อมูลธุรกิจอย่างเดียวเท่านั้น น่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2023-06-07 20:31