อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 14 นาที ที่ผ่านมา

วุฒิสภา

2018-01-24 16:05
เปรียบเทียบที่มาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตั้งแต่ยุครัฐธรรมนูญ 2540 ยุค คปค. รัฐธรรมนูญ 2550 จนถึงรัฐธรรมนูญ 2560 ในยุค คสช. ที่กลไกการสรรหายึดโยงกับประชาชนลดน้อยลง ขณะที่ศาลและองค์กรอิสระ รวมทั้ง ส.ว.แต่งตั้งมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการสรรหา ป.ป.ช. และองค์กรอิสระต่างๆ
2016-03-24 15:51
พล.อ.ประวิตร ระบุ คสช.ให้ความสำคัญกับประเด็น ส.ว.สรรหามากที่สุด เนื่องจากมีความจำเป็นในช่วงเปลี่ยนผ่านการปฏิรูปประเทศ ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ รับบทเฉพาะกาลอาจยังไม่เป็นสากล เพราะเน้นความมั่นคงของประเทศ 
2016-02-18 17:11
18 ก.พ. 2559 มูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ออกแถลงการณ์ เรื่อง ข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับเบื้องต้นและเรียกร้องให้ คสช. ให้สิทธิ เสรีภาพแก่ประชาชนในทุกภาคส่วนของสังคมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญ
2015-08-14 18:07
สมาชิก สนช. ลงคะแนนลับถอดถอนอดีต ส.ส. 248 แก้ รธน. ให้ ส.ว. มาจากการเลือกตั้ง โดยผลลงคะแนนลับเสียงถอดถอนไม่ถึง 3 ใน 5 จึงไม่สามารถถอดถอนได้ ด้านอดีต ส.ส. เพื่อไทยแถลงขอบคุณ สนช. ระบุเพื่อไทยให้โอกาส คสช. ทำงาน นำไปสู่ปรองดอง ที่มา: วิทยุรัฐสภา
2015-02-26 01:33
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้สมาชิกวุฒิสภา จำนวนไม่เกิน 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยอ้อม หรือการสรรหา จากบุคคล 5 กลุ่ม และดำรงตำแหน่งวาระ 6 ปี ห้ามต่อกัน 2 วาระ 25 ก.พ.2558 การประชุมนอกสถานที่ของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ยังคงเป็นการพิจารณาต่อเนื่อง ในภาค 2 ผู้นำการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี หมวด 3 รัฐสภา
2014-07-13 20:58
  วิทยานิพนธ์ทางนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับล่าสุด โดย กร กาญจนพัฒน์ ได้เสนอถึงประวัติความเป็นมาของสภาที่สองในสังคมการเมืองไทยได้อย่างน่าสนใจ โดยพยายามตอบคำถามให้เห็นว่า สภาที่สองหรือที่เรียกกันว่า “วุฒิสภา” ถูกสร้างขึ้นมาในฐานะองค์กรทางการเมืองที่เหนี่ยวรั้งการพัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศไทย
2014-05-24 23:48
24 พ.ค. 2557 เมื่อเวลาประมาณ 18.53 น. คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ออกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 30/2557 เรื่องให้วุฒิสภาสิ้นสุดลง มีเนื้อหาว่า ตามที่ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 ให้วุฒิสภาที่มีอยู่ ณ วันที่ประกาศดังกล่าว มีผลใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนั้น เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดิน หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศดังต่อไปนี้   1. ให้วุฒิสภาที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ สิ้นสุดลง  
2014-05-19 20:00
ผลหารือวุฒิสภา - นิวัฒน์ธำรงยืนยันลาออกไม่ได้จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ แนะวุฒิสภาเจรจาคู่ขัดแย้งให้จัดเลือกตั้งเร็วที่สุด ขณะที่วุฒิสภาระบุยังมีแนวทางอื่นที่ถูกกฎหมาย และยืนยันจะดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี (ที่มา: สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์)

Pages

Subscribe to วุฒิสภา