ว่างงาน

เดือน ธ.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 1,890,917 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 206,584 คน ถูกเลิกจ้าง 35,869 คน
2024-02-24 11:19
รายงานฉบับใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ชี้ว่าอัตราว่างงานในกลุ่มประเทศอาหรับยังคงสูง สวนทางกับเศรษฐกิจที่ฟื้นตัว แนะต้องเพิ่มความหลากหลายและการสร้างงานที่มีคุณค่าในภาคส่วนต่าง ๆ ให้มากขึ้น
2024-02-23 10:16
Economist Intelligence Unit (EIU) คาดปี 2567 อัตราการว่างงานของคนหนุ่มสาวจีนจะยังคงสูงอยู่ เนื่องจากทักษะของผู้จบการศึกษาใหม่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน แม้ว่าจำนวนผู้จบการศึกษาจะมีมาก แต่ตำแหน่งงานส่วนใหญ่กลับอยู่ในภาคการผลิตที่ต้องการแรงงานทักษะน้อย
2024-01-26 12:35
เดือน ส.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,788,218 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 247,846 คน ถูกเลิกจ้าง 36,367 คน
2023-10-03 12:51
คนหนุ่มสาวกว่า 72 ล้านคนในทวีปแอฟริกา ตกอยู่ในภาวะ 'NEET' ไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา การจ้างงาน หรือการฝึกอบรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง – ILO ชี้การแก้ไขปัญหาการว่างงานและความเหลื่อมล้ำทางเพศ เป็นสิ่งสำคัญ หากประเทศต่างๆ ในแอฟริกาหวังที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 8 ว่าด้วยการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8: Decent work and economic growth) ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคนภายในปี 2030
2023-08-23 14:23
เดือน ก.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,751,849 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 243,184 คน ถูกเลิกจ้าง 34,864 คน
2023-08-22 14:51
เดือน มิ.ย. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,725,266  คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 250,010 คน ถูกเลิกจ้าง 35,020 คน
2023-07-24 17:26
เดือน มี.ค. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,689,097 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 226,645 คน ถูกเลิกจ้าง 34,349 คน
2023-04-23 22:20
สำนักงานสถิติแห่งชาติ รายงานอัตราการว่างงานของคนไทยเมื่อเดือน ก.พ. 2566 อยู่ที่ 0.9% ต่ำกว่า 1% เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ 4 ปี 
2023-04-23 11:42
มาตรการล็อกดาวน์ช่วงโควิด-19 เป็นผลให้แรงงานในภาคธุรกิจกลางคืนรวมถึงคนทำงานดนตรีต้องตกงานกะทันหัน สูญเสียรายได้ ขายเครื่องดนตรี ทำอาชีพอื่น หรือทิ้งอาชีพนักดนตรีไปโดยสิ้นเชิง ภาวะ "ปิดก่อน เปิดทีหลัง ไม่ได้รับการเยียวยา" ทำให้เห็นความเปราะบางและไม่มั่นคงในการทำงาน รวมทั้งมีข้อเสนอว่าการรวมตัวต่อรอง การสร้างรัฐสวัสดิการมีความจำเป็น
2023-04-07 18:40
เดือน ก.พ. 2566 มีแรงงานในระบบประกันสังคมหรือผู้ประกันตน ม.33 จำนวน 11,667,744 คน ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานรวม 189,287 คน ถูกเลิกจ้าง 31,441 คน
2023-03-23 13:42

Pages