ศรีประภา เพชรมีศรี

'กัณวีร์' ส.ส.พรรคเป็นธรรม โพสต์เฟซบุ๊ก ค้านรัฐไทยใช้ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง ผลักดันเด็ก รร.อ่างทอง 126 คนที่ไม่มีเอกสารทะเบียนฯ กลับประเทศต้นทาง ขอเจ้าหน้าที่คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก และหลักการการศึกษาเพื่อทุกคน ด้าน ผอ.รร.ทึ่อ่างทอง ยืนยันทำตามขั้นตอนถูกต้อง 
2023-07-07 13:53

Pages