ศักดินา ฉัตรกุล ณ อยุธยา

ทีมประกันสังคมก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์หลังได้รับการแต่งตั้งเป็นบอร์ดประกันสังคมอย่างเป็นทางการ เผยภารกิจ 100 วันแรก พิจารณาเรื่องที่ยังค้างคาจากบอร์ดชุดที่แล้ว ค้านแก้ไขระเบียบการเลือกตั้งกลับไปเป็นแบบตัวแทน เหตุไม่สะท้อนเสียงผู้ประกันตนอย่างแท้จริง
2024-02-16 12:45

Pages