อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมง 58 นาที ที่ผ่านมา

ศาลปกครอง

2018-09-29 03:49
ภาพเครือข่าย People Go Network ประกาศชัยชนะหลังจากเดินจากธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถึงจังหวัดขอนแก่นตามเป้าหมาย 
2018-09-22 10:49
ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษายืนให้ กทพ. จ่ายชดเชยรายได้ค่าผ่านทางของทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ที่ลดลงแก่บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด เป็นเงิน 1,790 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยจากกรณีการสร้างทางยกระดับดอนเมืองโทลล์เวย์ ช่วงอนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต เหตุแย่งรายได้
2018-09-15 09:22
สหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ระบุเหตุผลที่ฟ้องสภาการพยาบาล เพราะต้องการจัดให้มีเวทีเปิดโอกาสรับฟังข้อเสนอแนะของสมาชิกเพื่อแก้ไขเสนอแนะ พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.2528 ให้มีความทันสมัยครอบคลุมภาคปฏิบัติหน้าที่ของพยาบาลไทยในสถานการณ์ปัจจุบัน ยืนยันสหภาพพยาบาลฯ ไม่ได้มีเจตนากระทำการใดๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อสภาวิชาชีพ - หนุน ร่าง พ.ร.บ.ยา ฉบับผ่านประชาพิจารณ์ ก.ค. 2561
2018-09-10 14:18
เหตุสืบเนื่องจากสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยเห็นควรว่าต้องแก้ พ.ร.บ.วิชาชีพการพยาบาล พ.ศ.2528 ให้ทันสมัย มีหลายเรื่องที่กฎหมายไม่คุ้มครองพยาบาล แต่สภาการพยาบาลเห็นว่าไม่ต้องแก้ไข ประธานสหภาพพร้อมสมาชิกจึงทำหนังสือเรียกร้อง แต่ไม่เป็นผล ท้ายสุดฟ้องศาลปกครองว่าสภาการพยาบาลละเลยการปฏิบัติหน้าที่ หลังตุลาการผู้แถลงคดีให้ความเห็นจะมีการนัดพิพากษาคดี 2 ต.ค. 2561
2018-09-02 12:51
ศาลปกครองกลางนัดพิจารณาคดีครั้งแรก คดีที่ประธานสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทย ฟ้องคณะกรรมการสภาพยาบาล คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรฐัละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
2018-05-23 00:11
ชาวบ้านกลุ่มรักษ์บ้านแหง บ้านแหงเหนือหมู่ 1 และ 7  บ้านแหงใต้ หมู่ ๒ ต.บ้านแหง อ.งาว จ.ลำปาง  เดินขบวนไปที่ว่าการอำเภองาวเรียกร้องให้หยุดการขอประทานบัตรเหมืองแร่ถ่านหินลิกไนต์  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
2018-05-22 12:54
ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีการชุมนุมคนอยากเลือกตั้งยื่นฟ้องให้ตำรวจยกเลิกห้ามเดินขบวนไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ดาวน์โหลดคำสั่งศาลปกครอง administrative court 22 May 2018
2018-05-22 00:44
บก.ลายจุด ยื่น กกต.ขอแก้ไขชื่อพรรคใหม่เป็น 'พรรคเกียน' พร้อมฟ้องศาลปกครอง ขอคุ้มครองใช้ชื่อ 'พรรคเกรียน' หลังนายทะเบียนยืนยันไม่อนุญาต เผยอาจไม่ขออนุญาต คสช. จัดประชุมพรรค หากผิดท้าให้จับ 21 พ.ค.2561 จากกรณีเมื่อวันที่ 20 พ.ค.ที่ผ่านมา สมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด ผู้ก่อตั้งพรรคเกรียน โพสต์จดหมายจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  ยืนยันว่าไม่ให้ใช้ชื่อพรรคเกรียนนั้น
2018-05-21 14:41
กลุ่มคนอยากเลือกตั้งยื่นฟ้องศาลปกครองให้ตำรวจยกเลิกห้ามเดินขบวนและให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจยุติการคุกคามผู้ชุมนุมที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะนี้ยังรอศาลปกครองมีคำสั่งว่าจะไต่สวนฉุกเฉินคุ้มครองการชุมนุมหรือไม่
2018-05-16 14:32
ศาลปกครองกลาง แผนกคดีสิ่งแวดล้อมพิพากษาให้ กทม. สั่ง 5 ตลาดรอบบ้านป้าทุบรถ รื้อถอนออกจากพื้นที่ภายใน 60 วัน พร้อมชดใช้เงินผู้เสียหาย 1.47 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ย้อนหลัง 5 ปี ที่มา: Google Maps

Pages

Subscribe to ศาลปกครอง