อัพเดทล่าสุดเมื่อ 2 นาที 56 วินาที ที่ผ่านมา

ศาลปกครอง

2009-06-19 23:26
ศาลปกครองกลางมีคำสั่งระงับการประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ในราชกิจจานุเบกษา  ตามที่สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ซึ่่งเป็น สมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ชุดที่ 3 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2552 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ โดยได้รายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ จำนวน 99 คน เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น ต่อมา บุคคลผู้มีสิทธิคัดเลือกกันเองเพื่อเป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ได้ยื่นฟ้องเกี่ยวกับการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาฯ ต่อศาลปกครองกลาง จำนวน 3 คดี นั้น
2008-07-01 06:10
วรเจตน์ ภาคีรัตน์ หัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวเป็นการแสดงความคิดเห็นในทางวิชาการซึ่งถือเป็นกระบวนการตรวจสอบอำนาจศาลที่พึงมี และเป็นเรื่องที่สังคมสามารถถกเถียงได้ว่าความคิดเห็นดังกล่าวถูกต้องตามหลักวิชาหรือไม่  
2007-01-17 23:15
คนเรามิอาจที่จะหยุดหายใจได้ฉันใด นักธุรกิจก็มิอาจหยุดขายสินค้าได้ฉันนั้น เช่นกัน ดีแทคออกซิมใหม่พร้อมเดินหน้าฟ้องร้องศาลปกครองระงับการตัดการเชื่อมสัญญาณ ส่วนทีโอทีและกสท. ยังแสดงจุดยืนแข็งกร้าว    

Pages

Subscribe to ศาลปกครอง