อัพเดทล่าสุดเมื่อ 34 นาที 5 วินาที ที่ผ่านมา

ศาลปกครอง

2016-11-08 03:58
หลังสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอชื่อ นพ.นิเวศน์ นันทจิต เป็นอธิการบดีต่ออีกวาระ แต่คู่แข่งไปฟ้อง คสช./ศาลปกครองว่า นพ.นิเวศน์ ขาดคุณสมบัติเพราะดำรงตำแหน่งการเมืองคือ สนช. โดย สกอ. กำลังตรวจสอบข้อร้องเรียน ทำให้ไม่อาจเสนอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีภายในกำหนดเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงตัดสินใจตั้ง นพ.อาวุธ ศรีศุกรี เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี มช. ปฏิบัติหน้าที่ 10 พ.ย.
2016-10-21 14:09
ศาลปกครองสูงสุดสงขลาพิพากษาคดีให้สำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นหน่วยงานกำกับดูแล กอ.รมน.จ่ายเงินสินไหมทดแทนจำนวน 348,588 บาทแก่ผู้ฟ้องคดีรายู ดอคอ กรณีถูกซ้อมทรมาน-ละเมิด-ทำให้หวาดกลัว ซึ่งขณะเกิดเหตุผู้ฟ้องมีอายุเพียง 18 ปี
2016-10-14 18:16
ผู้ฟ้องคดีสาบานตัวชี้แจงความเดือดร้อน ที่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์คดีบิดามารดา 'ฟรุกอน มามะ' ฟ้องหน่วยงานรัฐกรณีลูกชายถูกวิสามัญฆาตกรรม ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้สำนักนายกฯ ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายค่าเสียหาย 8.2 แสนบาททั้งสองฝ่ายต่างยื่นอุทธรณ์คดีต่อศาลปกครองสูงสุด
2016-09-21 13:21
ศาลปกครองพิพากษายกฟ้องคดีขอเพิกถอนใบอนุญาตโครงการท่าเรือบ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ชี้ท่าเรือทั้ง 6 ท่า นับขนาดแยกจากกัน จึงไม่เข้าเกณฑ์ต้องทำ EIA/EHIA การออกใบอนุญาตจึงชอบด้วยกฎหมาย ด้านประชาชนลุ่มน้ำบางประกงยืนยันใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อไป
2016-09-20 15:32
ทอ.แจงจัดเครื่องบิน C-130 ให้ ปลัดกลาโหม ไม่ได้จัดให้ 'แม่ผ่องพรรณ' ศรีสุวรรณ ลุยร้องศาลปกครองต่อ พล.อ.ปรีชา พร้อมแจง ป.ป.ช.ทุกเรื่อง ขณะที่พล.อ.ประวิตร ชี้ฝายแม่ผ่องพรรณพัฒนา เพื่อประโยชน์ประชาชน
2016-09-08 15:59
กรณีปู่คออี้แพ้คดี จนท. เผาบ้านไล่ที่แก่งกระจาน โดยศาลปกครองถือว่า จนท.กระทำโดยชอบ และให้ชดใช้เฉพาะของใช้ครัวเรือนรายละหมื่นนั้น "ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี" นักวิชาการ ม.เชียงใหม่ ชี้ว่าหน้าที่ฝ่ายข้าราชการเป็นการกีดกันสิทธิของชาวบ้านออกจากทรัพยากรโดยสิ้นเชิง และอำนาจนิยมของราชการที่ผูกขาดอำนาจการจัดการทรัพยากรจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นภายหลังรัฐประหาร
2016-09-02 01:04
1 ก.ย. 2559 รายงานข่าวจากมูลนิธิผสานวัฒนธรรมแจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 ส.ค. ที่ผ่านมา  เวลา 14.30 น. ศาลปกครองสงขลา (ศาลปกครองชั้นต้น) ได้อ่านคำพิพากษา คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย ในคดีหมายเลขดำที่ 54/2556  ระหว่าง มะวาเห็ง มามะ ที่ 1 รูฆาย๊ะ มามะ ที่ 2 ผู้ฟ้องคดี กับ กองทัพบก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 สำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3  
2016-08-15 16:03
15 ส.ค. 2559 เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ศาลปกครองกลาง เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย ยื่นฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ถูกฟ้องคดี ต่อศาลปกครอง จากกรณีการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา กกต.ไม่จัดพิมพ์และเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงทราบโดยทั่วไป จึงเข้าข่ายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีผลให้การออกเสียงประชามติเป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม
2016-08-14 20:11
14 ส.ค. 2559 เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ทีมกฎหมายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ก่อนวันลงประชามติ ได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลายฝ่ายว่าผู้ออกเสียงไม่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และหลังวันลงประชามติ ก็มีเสียงทักท้วงตามมาอีก ทั้งสมาชิก สปท. หรือกระทั่งมีคนบอกว่า เจ้าหน้าที่ศาลรัฐธรรมนูญเองก็เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง ซึ่งจากคำร้องที่รับฟังมา มีมูลที่น่าศึกษาติดตาม จนกระทั่งมาเห็นประกาศ กกต.

Pages

Subscribe to ศาลปกครอง