อัพเดทล่าสุดเมื่อ 52 นาที 50 วินาที ที่ผ่านมา

ศาลปกครอง

2015-12-23 10:17
23 ธ.ค.2558 กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมไทยที่ตรวจสอบการลงทุนของไทยในต่างแดน ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลไทยกำกับการลงทุนในต่างแดนของเอกชนไทยรายใหญ่เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านในโครงการที่ชาวบ้านระบุว่าจะสร้างผลกระทบอย่ามากอย่างเขื่อนไซยะบุรี รายละเอียดแถลงการณ์มีดังนี้ แถลงการณ์ เอ็นจีโอร้องรัฐบาลไทยกำกับการลงทุนในต่างแดน ก่อนศาลตัดสินคดีเขื่อนไซยะบุรี โดย กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมไทยที่ตรวจสอบการลงทุนของไทยในต่างแดน
2015-12-10 00:54
  เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา นายศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน เปิดเผยว่า 8 ธ.ค.ที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. สมาคมฯและชาวบ้านโนนทอง หมู่ที่ 6 อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่นกว่า 134 คน ได้เดินทางมาที่ศาลปกครองขอนแก่น เพื่อยื่นคำฟ้องต่อศาลฟ้องนากองค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง นายกเทศมนตรีเทศบาลบ้านไผ่(นพ.เปรมศักดิ์ เพียยุระ) นายอำเภอบ้านไผ่ และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ฐานเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 9 (1)(2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542  
2015-12-09 16:47
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิฯ ได้สรุปรายละเอียดคำฟ้องว่าไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายปกครอง 4 ประการ เช่น มีข้อความ เนื้อหาที่มีความหมายไม่แน่นอน มาจากเหตุผลทางการเมือง ขัดต่อหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญ และไม่สอดคล้องกับความพอสมควรแก่เหตุ
2015-12-03 17:52
เครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะ 7 จังหวัด มูลนิธิบูรณะนิเวศ ยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ หลังออกคำสั่งยกเว้นการทำ EIA โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงทุกขนาด
2015-12-02 00:49
เมื่อวันที่ 30 พ.ย. ที่ผ่านมา นายไกรรัช  เงยวิจิตร รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปิดเผยว่า วันที่ 1 ธ.ค.58 ศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นทุกแห่ง จะดำเนินการเปิดทำการแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เป็นวันแรก โดยแผนกคดีดังกล่าวจะพิจารณาพิพากษาคดีปกครองเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณโดยเฉพาะ ซึ่งหมายถึง คดีพิพาททางปกครองตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.
2015-11-30 17:00
เครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัด ลุ่มน้ำโขง หวั่นความเห็นตุลาการผู้แถลงคดี  ยังไม่เข้าใจปัญหาผลกระทบข้ามพรมแดน กรณี กฟผ. ลงนามสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเขื่อนไซยะบุรี
2015-10-06 01:30
5 ต.ค.2558 สำนักข่าวไทย รายงานว่า หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล อดีตประธานศาลปกครองสูงสุด เดินทางมาทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา ที่สำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อขอความเป็นธรรม กรณีคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ใช้เสียงข้างมาก มีมติให้ออกจากตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (คดีจดหมายน้อย) เมื่อวันที่ 24 ก.ย.ที่ผ่านมา
2015-10-02 20:36
2 ต.ค. 2558 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานศาลปกครอง ได้เผยแพร่คำชี้แจงข้อเท็จจริงของสำนักงานศาลปกครองกรณีการทำหน้าที่ของคณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) ที่มีมติให้ หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกจากราชการ จากกรณีจดหมายน้อย ระบุว่า การพิจารณาและมีคำสั่งให้ประธานศาลปกครองสูงสุดออกจากราชการ เป็นการพิจารณา ของ ก.ศป. โดยชอบด้วยกฎหมาย กรณีสั่งการพักราชการนายหัสวุฒิ  เนื่องจาก ก.ศป. เห็นว่าการให้ผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จะเป็นการเสียหายแก่ราชการ ก.ศป. ย่อมมีอำนาจสั่งพักราชการได้ตามมาตรา 24 วรรคสาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.

Pages

Subscribe to ศาลปกครอง