ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

'ศิโรตม์' แนะ 'เศรษฐา' ต้องทำมากกว่า 'ไม่พอใจ' มีมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง และมีความจริงใจในการผลักดันนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในเป็นไปตามเป้า 
2023-12-27 18:06

Pages