ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี

บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนากับ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี จากศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการ เพื่อประเมินแนวโน้มความเป็นไปได้ในการสร้างรัฐสวัสดิการหลังเลือกตั้งทั่วไป และความพยายามจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อประชาชนโดยการนำของพรรคก้าวไกล รวมทั้งการประกาศข้อตกลงร่วมหรือ MOU ดันวาระ 23 ข้อ หนทางอุปสรรค์ ปัจจัยคุกคามต่างๆ พร้อมทั้งข้อวิพากษ์ภาษีความมั่งคั่ง และ capital gain tax รวมถึงประเด็นล่าสุดอย่างเรื่องสัญลักษณ์ค้อนเคียวที่ กกต.เรียกสอบ 
2023-06-08 19:39
บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนา กับ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี จากศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการ ภายหลังศูนย์เผยแพร่การจับตาดูนโยบายสวัสดิการทั้ง 7 ด้าน โดยเฉพาะนโยบายสําหรับคนวัยทํางาน พร้อมชวนรีวิวนโยบายแรงงาน ของ 8 พรรคการเมือง ทั้งประเด็นค่าแรง-สวัสดิการ-สิทธิรวมตัว
2023-05-02 01:07
บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนากับ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี และณปกรณ์ ภูธรรมะ จากศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการ ที่กำลังจับตานโยบายสวัสดิการที่แต่ละพรรคเสนอไว้สำหรับการเลือกตั้งในปี 2566
2023-04-22 21:03
ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี ให้ความเห็นว่าปัจจุบันอาจไม่มีความจำเป็นต้องแยก ‘รัฐสวัสดิการ’ ออกจาก ‘ประชานิยม’ อีกต่อไป
2023-03-21 18:27
วิดีโอสัมภาษณ์ 'ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี' ผู้ศึกษาวิจัยด้านรัฐสวัสดิการ เพื่อประเมินนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของพรรคการเมืองที่ถูกนำเสนอซึ่งหลายฝ่ายเรียกรวมๆ ว่า "นโยบายประชานิยม" และวิเคราะห์ถึง ‘ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้ในการสร้างรัฐสวัสดิการ’ กับการเลือกตั้งครั้งนี้
2023-03-16 19:26

Pages