อัพเดทล่าสุดเมื่อ 25 นาที 44 วินาที ที่ผ่านมา

สกว.

2018-09-07 15:22
'สฤณี-อธิคม-เอียน แฮดดาว จากบีบีซี' อภิปราย 'สื่อ โลกเสมือน กับความเท่าเทียมในศตวรรษที่ 21' ขณะที่ 'วีรพร-โตมร-คงกฤช' ถกความเหงาจากมุมมองทางปรัชญา  
2018-08-28 15:23
สกว. เปิดงานวิจัย 'ผังเมือง' แนวทางการจัดการปัญหาน้ำท่วม ทางเลือก ทางรอด “เมืองริมน้ำ” : กรณีศึกษาเทศบาลนครสมุทรปราการ เมื่อต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคต ภาพซ้าย : ภาพจำลองระดับน้ำที่เกิดจากพายุซัดชายฝั่ง, ภาพขวา : วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
2018-08-11 14:27
สกว.เปิดเวทีแถลงดินถล่มและระบบเตือนภัย นักวิจัยชี้ชาวบ้านต้องเอาตัวออกจากพื้นที่เสี่ยง หรือปรับตัวให้เข้ากับพื้นที่เพื่อความปลอดภัย และใช้ 'นวัตกรรมทางกฎหมาย' จัดการ เตรียมเปิดรับฟังความคิดเห็นปลายเดือนนี้
2018-05-29 13:22
ผลงานวิจัย สกว. ชี้ 'ป่าชายเลนบ้านเปร็ดใน' มีความสมบูรณ์มาก มีศักยภาพในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนกลไกคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้  เพื่อเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนได้  เนื่องจากมีต้นไม้ที่ยังมีอัตราการเติบโตสูง และมีศักยภาพในการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอน
2018-05-14 15:19
สกว.จัดเวทีเสวนาเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนักเทษขันทีสมัยกรุงศรีอยุธยา ระบุชัดไม่มีขันทีชายไทยต้องนำเข้าจากต่างชาติแต่ไม่ใช่จีน ชี้บทบาทชาวเปอร์เซียเริ่มจาก “พ่อค้า” ก่อนเข้ามารับราชการในราชสำนัก เพราะพระมหากษัตริย์หวังรายได้จากการค้าขายและต้องการผู้มีความรู้เฉพาะด้านเข้ามาทำงาน ภาพวงเสวนา “นักเทษขันทีและชาวเปอร์เซียในประวัติศาสตร์ไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา”
2018-05-02 20:08
สกว.เปิดเวทีแชร์เคล็ดลับความสำเร็จของเส้นทางนักวิจัยอาชีพ ชี้นักวิจัยพี่เลี้ยงต้องเป็น 'ครูและแบบอย่างที่ดี' ไม่มีอคติกลัวลูกศิษย์จะทำผลงานแข่ง สำคัญคือระวัง 'คำถามวิจัยปลอม' โจทย์ผิดตั้งแต่แรก ย้ำ 'นวัตกรรม' ไม่ใช่สินค้าที่ขายได้เท่านั้น สิ่งสำคัญคือการสร้างบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพสูงให้ประเทศ
2018-04-10 20:30
สกว.จับมือ สกอ. ปลุกพลังนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ และต่อยอดผลงานวิจัยให้ “ไม่ขึ้นหิ้ง” ท่ามกลางสภาวการณ์การแข่งขันค่อนข้างสูงและท้าทาย 
2018-03-23 19:00
เมธีวิจัยอาวุโส สกว. จัดเวทีสนทนากลุ่มเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความรู้เท่าทันด้านสุขภาพกระดูกและการรับประทานแคลเซียมของคนไทย ด้านเอกชนยินดีร่วมเป็นเครือข่ายเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกที่ถูกต้องสู่สาธารณะ ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และหัวหน้าหน่วยหน่วยวิจัยด้านแคลเซียมและกระดูก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2018-03-05 14:22
สกว.สนับสนุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น 'สุดา เกียรติกำจรวงศ์' ในการพัฒนาวัสดุขั้นสูง/วัสดุปราดเปรื่องเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งวัสดุดูดซับการรั่วไหลของน้ำมันจากยางพารา พอลิเมอร์ดูดซึมน้ำมากแก้ปัญหาการปลูกพืชในหน้าแล้ง อนุภาคพอลิเมอร์ระดับนาโนเพื่อชีวการแพทย์ และสารตัวรับรู้ทางเคมีชนิดใหม่ที่ตรวจสอบสมบัติการตรวจจับแบบจำเพาะกับสารเคมีและสารปนเปื้อน
2017-12-02 02:32
สกว.-จุฬาฯ-สกอ. แถลงโครงการวิจัย 'หนอนตัวแบนนิวกินี' นักวิจัยเตือนปชช.อย่าตื่นตระหนกมากเกินไปชี้การประเมินระดับความรุนแรงการรุกรานของหนอนต้องอาศัยการศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศ และชนิดพันธุ์ของหอยทากหรือเหยื่ออื่น ๆ ในท้องถิ่นอย่างรอบด้าน 

Pages

Subscribe to สกว.