สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์

2017-05-27 13:58
กรมการจัดหางาน จัดระเบียบบริษัทโมเดลลิ่ง ให้ความคุ้มครอง ดูแล นายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย   กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เร่งจัดระเบียบบริษัทโมเดลลิ่งในประเทศไทยให้ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ย้ำเตือนนายแบบ นางแบบต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงานเพื่อได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย  
2017-05-20 12:23
  ศปมผ.ประสานสาธารณรัฐอินโดนีเซียนำแรงงานประมงกลับไทย  
2017-05-14 17:35
  สธ.กำหนดยุทธศาสตร์เร่งด่วนแก้พยาบาลขาด เน้น ‘บรรจุ-หนุนความก้าวหน้า’   กระทรวงสาธารณสุข หนุนการพัฒนางานการพยาบาลของประเทศไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาขาดแคลนพยาบาล เป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วน เน้นบรรจุพยาบาล สนับสนุนให้พยาบาลมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมทุนการศึกษา อบรมให้เป็นพยาบาลเฉพาะทาง ลดความเหลื่อมล้ำเรื่องค่าตอบแทนต่างๆ ตลอดจนกำหนดให้มีการผลิตผู้ช่วยพยาบาลเพื่อลดภาระงานที่ไม่จำเป็น  
2017-05-06 12:28
  เครือข่ายแรงงานภาคเหนือระดมความเห็น เสนอจัดสวัสดิการและค่าจ้างขั้นต่ำ 450 บาทต่อวัน   เครือข่ายเเรงงานภาคเหนือซึ่งประกอบด้วย องค์กรที่ทำงานด้านส่งเสริมสิทธิด้านแรงงาน กว่า 15 องค์กร นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนคนทำงานงานทุกสาขาอาชีพในพื้นที่ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลผ่านผู้ว่าฯเชียงใหม่ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นค่าจ้างเพื่อชีวิต (living wage) ในอัตรา 450 บาทต่อวัน พร้อมเปิดให้แรงงานทุกระดับเข้าสู่กองทุนประกันสังคม  
2017-04-29 15:08
กระทรวงแรงงานเผยยอดแรงงานไทยไปขุดทองเมืองนอก ณ เดือนมีนาคมกว่า 153,000 คน ส่งเงินกลับประเทศกว่า 10,000 ล้านบาท   กระทรวงแรงงานเผยสถิติแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศและยังคงทำงานอยู่ในต่างประเทศช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา จำนวน 153,264 คน จัดส่งโดยรัฐจำนวน 5,385 คน สร้างรายได้กลับประเทศ 10,249 ล้านบาท ย้ำแรงงานต้องพัฒนาทักษะทันยุคประเทศไทย 4.0 และกลับมาพัฒนาประเทศตนเอง  
2017-04-22 15:58
  ก.แรงงาน ย้ำผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องได้รับค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ   กระทรวงแรงงาน ย้ำผู้รับงานไปทำที่บ้านต้องได้รับค่าตอบแทนในงานที่รับไปทำที่บ้านไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนดไว้ หากไม่ได้รับความเป็นธรรมเรียกร้องสิทธิ์ได้ที่หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ  
2017-04-15 17:33
  กระทรวงแรงงาน เผยอาชีพ 'งานขาย-ธุรการทั่วไป-บัญชี-การเงิน' ยังมีความต้องการแรงงานสูง  
2017-04-08 15:15
  กระทรวงแรงงานเผยสร้างอาชีพคนพิการไปแล้วกว่า 17,000 คน   กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ขานรับนโยบายนายกรัฐมนตรี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนพิการ ช่วยหางานให้คนพิการทำงานในสถานประกอบการ ตามมาตรา 33 พร้อมเปิดโอกาสให้คนพิการขอใช้สิทธิตามมาตรา 35 เช่น ให้สัมปทาน จัดจ้างเหมาช่วงงานเพื่อให้คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการมีอาชีพ มีรายได้หากไม่ประสงค์จะทำงานในสถานประกอบการ เผยสร้างอาชีพไปแล้วกว่า 17,000 ราย พร้อมเน้นย้ำการให้บริการที่เท่าเทียมและเข้าถึงสิทธิด้านการจัดหางานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  
2017-04-02 11:59
แรงงาน แจงสถานการณ์การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น   กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน แจงข้อมูลเรียกสิทธิประโยชน์กรณีเลิกจ้างให้ลูกจ้างกว่า 123 ล้านบาท จากจำนวนลูกจ้าง 4,230 คน ที่ถูกเลิกจ้าง 5 เดือนที่ผ่านมา วิเคราะห์สถานการณ์ การเลิกจ้างและแนวโน้มการเลิกจ้างมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมาของรัฐบาล  
2017-03-25 19:45
  ก.แรงงาน วอนสถานประกอบกิจการ ไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV   กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน วอนสถานประกอบกิจการปฏิบัติต่อลูกจ้างผู้ติดเชื้อเอชไอวี อย่างถูกต้องไม่เลือกปฏิบัติและพร้อมให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้าง  

Pages

Subscribe to สถานการณ์แรงงานประจำสัปดาห์