สถาบันปรีดี พนมยงค์

​​​​​​​อนุสรณ์ อดีตกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติสาขาเศรษฐศาสตร์ ชี้เกษตรกรไทยมีโอกาสจากความต้องการอาหารของประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นแต่กำลังจะต้องเผชิญความท้าทายหลายปัจจัย พร้อมมีข้อเสนอ 13 ข้อถึงรัฐบาลให้เน้นการพัฒนาการผลิตในอุตสาหกรรมเกษตร แก้ปัญหาเรื่องที่ดิน มองมาตรการพักหนี้ 3 ปีเพียงบรรเทาปัญหาหนี้สินเกษตรกรและเอสเอ็มอีเท่านั้นและไม่ยั่งยืน ทั้งนี้เขาเห็นว่าที่รัฐบาลจะลดมาตรการแทรกแซงราคาเกษตรเป็นเรื่องที่ดี 
2023-09-10 17:39
เมื่อ 16 ส.ค. 2566 ในวาระวันสันติภาพไทย สถาบันปรีดี พนมยงค์ ได้จัดเสวนา หัวข้อ "สันติภาพเมียนมา" มีการระดมความเห็นจากหลากหลายฝ่าย นักวิชาการ นักการเมือง และภาคประชาสังคม ต่อการสร้างสันติภาพในเมียนมาหลังผ่านรัฐประหารมากว่า 2 ปี และคำถามสำคัญก็คือ ถึงเวลาที่อาเซียนและไทยต้องใช้ไม้แข็งต่อรองกดดันกองทัพพม่าให้มีการลดความรุนแรงในเมียนมาหรือยัง
2023-08-27 19:10
เสวนา 'สันติภาพเมียนมา' จัดโดยสถาบันปรีดีฯ ระดมหลากหลายความเห็นจากภาคประชาสังคม นักการเมือง และนักวิชาการ ต่อข้อเสนอบทบาทรัฐบาลใหม่ไทย-อาเซียนกับการสร้างสันติภาพ และแก้ไขวิกฤตการเมืองเมียนมา หลังรัฐประหารผ่านมากว่า 2 ปี
2023-08-24 02:25
วาระครบรอบ 78 ปี วันสันติภาพไทย สถาบันปรีดีฯ จัดเสวนา "สันติภาพเมียนมา" อนุสรณ์เสนอ รบ.ไทย ใช้การทูตเชิงสร้างสรรค์ เล่นบทบาทนำหยุดวิกฤตการเมืองพม่า
2023-08-19 21:00
พรรคการเมืองร่วมลงนามใน “จรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566” และ “สัญญาที่พรรคการเมืองขอให้ไว้แก่ประชาชน พ.ศ. 2566” โดยมีภาคประชาสังคมและองค์กรสื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการสร้างสัญญาประชาคมขับเคลื่อนการเลือกตั้งที่โปร่งใส สร้างสรรค์และการนำนโยบายที่สัญญาไว้ไปปฏิบัติจริง
2023-04-02 11:35

Pages