สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพ ลงพื้นที่ติดตามงาน ‘รับยาที่ร้านยา’ กำหนดทิศทางพัฒนา พร้อมเคลื่อนบริการปฐมภูมิด้วยงานวิจัย ยกระดับระบบบัตรทอง
2024-02-10 11:45
ประชุมวิชาการของ สวรส. สะท้อนปัญหายังมีแรงงานข้ามชาติที่เข้าไม่ถึงบริการรักษาสุขภาพแม้ไทยจะมีหลักประกันสุขภาพให้แรงงานข้ามชาติ แต่ก็ยังมีคนที่ตกหล่นจากปัญหาต่างๆ แม้ว่าแรงงานข้ามชาติเหล่านี้จะมีส่วนในการสร้าง GDP ให้ไทยเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 6.2%
2023-12-26 14:03
รายงานพิเศษจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จุดคลิกแก้ปัญหามลพิษ ด้วยวิจัยข้ามศาสตร์กับหลักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมือง ตัวอย่างจากการใช้งานวิจัยเรื่อง 'การพัฒนาระบบเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพโดยชุมชน จ.น่าน ประเทศไทย กรณีมลพิษข้ามพรมแดนจากโรงไฟฟ้าถ่านหินหงสา ประเทศลาว' เป็นข้อมูลตั้งต้นในการเปิดการรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 
2023-12-24 13:09
สวรส. ระดมเครือข่ายวิจัยของประเทศ บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาด้วยวิจัยระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การใช้ประโยชน์แท้จริง
2023-11-13 10:56

Pages