สถาบันวิจัยเอเชีย เซ็นเตอร์

เปิดตัวรายงานของสถาบันวิจัยเอเชีย เซ็นเตอร์ "ข้อมูลบิดเบือนออนไลน์โดยรัฐ: ผลกระทบต่อความสุจริตและสมบูรณ์ของการเลือกตั้งในประเทศไทย"
2023-05-13 03:05