สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม

2018-03-21 12:07
เดช พุ่มคชา ชี้การทำงานภาคประชาสังคมต้องปรับให้ทำงานแบบมืออาชีพมากขึ้นอย่างเป็นขบวน ชี้ภาพลักษณ์ของภาคประชาสังคมที่ถูกมองในเชิงลบก็ยังมีอยู่ไม่น้อยตามที่งานวิจัยได้ออกมา คนทำงานไม่ควรเพิกเฉยต่อประเด็นนี้ เดช พุ่มคชา นักพัฒนาสังคมอาวุโส กล่าวเปิดเวที  
Subscribe to สถาบันส่งเสริมภาคประชาสังคม