สถาพร วิสาพรหม

ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (23 พ.ค.) วุฒิสภาลงมติ 138 เสียง ไม่ให้ความเห็นชอบ 'สถาพร วิสาพรหม' ดำรงตำแหน่งกรรมการ ป.ป.ช.
2023-05-27 11:12