สนช.

ประธาน กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เผยยกร่างเนื้อหาเสร็จแล้ว ส่วน ร่าง พ.ร.บ. อปท.รูปแบบพิเศษ ปรับแก้คุณสมบัติผู้ว่า กทม. และนายกเมืองพัทยา อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี จากเดิม 30 ปี กำหนดดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ และต้องเว้นวรรค 4 ปี จึงจะสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ คาดนำเข้าที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณา ต้นเดือน ม.ค.62
2018-12-20 13:55
สนช. มีมติเห็นชอบ ให้เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ดำรงตำแหน่ง กกต. ส่งผลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งขณะนี้ มีครบ 7 คนตามรัฐธรรมนูญ 
2018-11-22 17:57
กกต. กมธ.การเมือง สนช. ประชุมร่วมเตรียมความพร้อมสู่การเลือกตั้ง สนช. ตั้งคำถามหากหลัง 26 พ.ย. มีพรรคการเมืองถูกยุบ ผู้สมัครที่จะย้ายไปสังกัดพรรคอื่นจะมีปัญหาในการลงสมัครหรือไม่ กกต. แจงหากสังกัดพรรคการเมืองไม่ครบ 90 วันก่อนมีการเลือกตั้ง ถือว่าหมดสิทธิลง ส.ส. พร้อมเผย EU ขอส่งผู้สังเกตุการณ์ 200-400 คน แต่ กกต. ยังไม่ได้การประชุมหารือกัน
2018-11-07 21:16

Pages