สบเมย

มีหลายปัจจัยบ่งชี้ว่าอาจมีการผลักดันรื้อฟื้น "เขื่อนสาละวิน" อีกระลอกหนึ่ง ทั้งจากความเคลื่อนไหวของรัฐบาลพม่า นักลงทุน รวมทั้งนักการเมืองไทยด้วย และหากมีการเดินหน้าสร้างเขื่อนจริง ก็มีความกังวลว่าจะเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนครั้งใหญ่เช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
2023-03-31 21:08
ประชาไท X Realframe นำเสนอชุดภาพถ่ายจากยศธร ไตรยศ พาสำรวจแม่น้ำสาละวินที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน หลังการระบาดของโควิด-19 และรัฐประหารพม่า
2023-03-12 21:22