สภาทนายความ

กสม. แถลงข่าวเด่นประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 41/2566 กสม. หารือ สธ. วางแนวทางลดความเหลื่อมล้ำในระบบประกันสุขภาพ จับมือวุฒิสภาขับเคลื่อนเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน - ตรวจสอบกรณีสภาทนายความฯ กำหนดให้ผู้จบอนุปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยบางแห่งขอตั๋วทนายได้ เป็นการควบคุมมาตรฐานทางวิชาชีพ ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
2023-11-11 08:59
รีโพสต์ เมื่อปี 2565 เนติบัณฑิตยสภาและองค์กรกฎหมายแห่งทวีปยุโรป ส่งหนังสือถึง ร.10 แสดงความห่วงใยกรณีการตั้งกรรมการสอบสวนประพฤติผิดมรรยาท “อานนท์ นำภา” ของสภาทนายความฯ ขอความกรุณาพระองค์ใช้พระราชอำนาจตามขอบเขตเพื่อให้การรับรองอานนท์ให้สามารถดำเนินกิจกรรมอันชอบธรรมในฐานะทนายความได้ โดยปลอดจากการแทรกแซง
2023-09-07 16:58
ข้อบังคับสภาทนายใหม่ให้ทนายความหญิงใส่กางเกงว่าความในศาลได้ มีผลบังคับใช้แล้วหลังประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวานนี้(27 มิ.ย.66)
2023-06-28 16:36

Pages