อัพเดทล่าสุดเมื่อ 40 นาที 1 sec ที่ผ่านมา

สภาวิชาชีพ

2018-08-27 16:09
การรับรองหลักสูตรของสภาวิชาชีพเป็นการครอบงำมหาวิทยาลัยทำให้ไม่สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและขัดรัฐธรรมนูญจริงหรือ? เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง และนายกิตติชัย ไตรรัตน์ศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ ซึ่งมีหลายประเด็นที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความสับสนและเข้าใจผิดได้
2017-03-27 11:41
การลงมติคัดสรรผู้นำฮ่องกงคนล่าสุดดำเนินไปโดยที่ชาวฮ่องกงยังไม่ได้รับการตอบสนองข้อเรียกร้องการเลือกตั้งตามหลักประชาธิปไตย อีกทั้งผู้ชนะคือแคร์รี หลำ ยังมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนโปรดของรัฐบาลจีนแผ่นดินใหญ่ที่พยายามครอบงำฮ่องกง ในขณะที่มีกระแสข่าวลือว่าคณะผู้เลือกตั้งถูกกดดันให้ลงมติคัดเลือกลูกหม้อของทางการจีน เมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2560 มีลงมติคัดเลือกผู้ว่าการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงคนใหม่ ผลปรากฏว่าแคร์รี หลำ ชนะการเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง 777 เสียง ส่วนคู่แข่งของเธอจอห์น เฉิง ได้รับคะแนนโหวต 365 เสียง ตัวแทนอีกรายหนึ่งคือหวูกว็อกฮิง ได้รับคะแนนเสียง 21 เสียง
2014-05-13 21:36
  ส่วนหนึ่งในคำบรรยายของ ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นักกฎหมายผู้มีชื่อเสียงมีว่า เนื่องจากวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีที่มาซ้ำซ้อนกับสภาผู้แทนราษฎร จึงควรเปลี่ยนวุฒิสภาให้เป็นสภาของกลุ่มวิชาชีพ ผมเข้าใจว่าคงมีหน้าที่ตรวจสอบสภาล่าง และอาจเป็นไปได้ว่า เมื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพ ก็คงมีอำนาจในการตรวจสอบกว้างขวางและเข้มข้นมากขึ้นด้วยกระมัง
2014-05-13 21:36
  ส่วนหนึ่งในคำบรรยายของ ศ.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ นักกฎหมายผู้มีชื่อเสียงมีว่า เนื่องจากวุฒิสภาในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีที่มาซ้ำซ้อนกับสภาผู้แทนราษฎร จึงควรเปลี่ยนวุฒิสภาให้เป็นสภาของกลุ่มวิชาชีพ ผมเข้าใจว่าคงมีหน้าที่ตรวจสอบสภาล่าง และอาจเป็นไปได้ว่า เมื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มวิชาชีพ ก็คงมีอำนาจในการตรวจสอบกว้างขวางและเข้มข้นมากขึ้นด้วยกระมัง
Subscribe to สภาวิชาชีพ