สมดุลชีวิตและการทำงาน

ข้อมูลจากรายงานสมุดปกขาวโดยกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการสังคม ของญี่ปุ่น พบว่าคนทำงานเพศชาย 1 ใน 10 คน ทำงานเกิน 60 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2023-11-20 11:24
ผลสำรวจคนทำงานอังกฤษ 5,000 คน พบส่วนใหญ่เบื่อกับงานหลังทำมา 10 ปี โดยเฉลี่ยแล้วมองหางานใหม่เมื่ออายุ 31 ปี อาชีพยอดฮิตที่คนอังกฤษอยากเปลี่ยนไปทำได้แก่ ไอที การดูแลสุขภาพ และการศึกษา
2023-07-20 09:53
นักวิจัยจาก Furniture@Work สร้างแบบจำลอง 3 มิติที่น่าตกใจ แสดงให้เห็นว่าคนทำงานทางไกลในอนาคตจะมีรูปร่างอย่างไรในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด จากการใช้แล็ปท็อปและสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องในลักษณะท่าทางที่ไม่ถูกต้อง และการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเป็นประจำ
2023-07-10 12:17
ผลวิเคราะห์โดย Pew Research Center พบคนหนุ่มสาวในสหรัฐฯ บรรลุ 'เหตุการณ์สำคัญในชีวิต' (milestones) อันได้แก่ 'การมีงานประจำ มีอิสระทางการเงิน แยกจากครอบครัวไปอยู่คนเดียว การแต่งงาน และการมีลูก' ช้ากว่าคนรุ่นเดียวกันเมื่อ 40 ปีที่แล้ว
2023-06-23 14:59
ผลสำรวจคนทำงานชาวญี่ปุ่น 12,940 ราย พบการทำงานล่วงเวลา (OT) ส่งผลต่อการเปลี่ยนอาชีพถึง 84% นอกจากนี้คนหนุ่มสาวมีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับสมดุลชีวิตและการทำงาน
2023-05-27 19:34