อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 58 นาที ที่ผ่านมา

สมบูรณาญาสิทธิราชย์

2018-02-23 17:47
การอภิปรายจากเวทีเสวนา “รัฐ” กับการศึกษารัฐไทย ไชยันต์ รัชชกูล ชวนตั้งคำถามเมื่อต้องทำการศึกษา "รัฐไทย" กุลลดา เกษบุญชู-มี้ด เสนอประวัติศาสตร์ “รัฐไทย” กับบริบทโลก เพราะเหตุใดคนที่อยู่ในสาขาวิชาการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจึงต้องศึกษาเรื่องรัฐ ขณะที่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ชี้ว่ารูปแบบของรัฐ เป็นคำตอบสุดท้ายที่ไม่มีใครคิดถึงแต่ต้น
2018-01-14 19:06
หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้เจนวิทย์ เชื้อสาวะถี และชานันท์ ยอดหงษ์ ชวนอ่านบทความของภาคภูมิ วาณิชกะ "การเริ่มต้นของเสรีนิยมในประเทศไทย: แดน บีช บรัดเลและบางกอกรีคอร์เดอร์" ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารสมาคมปรัชญาและศาสนาแห่งประเทศไทย เมื่อธันวาคม 2558 (อ่านบทความ)
2017-05-02 20:03
ความอุกอาจของการลักลอบขโมยหมุดคณะราษฎร เพื่อแทนที่ด้วยหมุดใหม่ ทำให้เข้าใจว่า เรื่องนี้เป็นการกระทำอย่างเป็นระบบของ"อำนาจ"  มากกว่าการกระทำของคนมือบอน (ซึ่งควรแค่ลักลอบขุดทำลายหมุดเดิม) ดังนั้นจึงมีผู้แสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะว่า หมุดอันเดิมเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นประชาธิปไตยไทย หมุดอันใหม่คือสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นกลับไปสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยามใหม่อีกครั้งหนึ่ง
2014-02-14 17:31
โน้ส อุดม แต้พานิช ได้กล่าวเสียดสีรัฐสภาอย่างเจ็บแสบในการแสดงเดี่ยวไหนก็จำไม่ได้ว่า "ถ้าจะขายชาติให้ไปสภา" ทำให้คนดูปรบมือ ส่งเสียงดังกึกก้องอย่างสะใจ สะท้อนถึงมุมมองของชนชั้นกลางที่เสื่อมศรัทธาในประชาธิปไตยและรัฐสภา แน่นอนว่า ชนกลุ่มที่เป็นแฟนของโน้สในที่นั้นก็มีคงไม่น้อยที่เข้าร่วมกับกลุ่ม กปปส.
2013-08-12 15:42
a day bulletin สัมภาษณ์ วิจักขณ์ พานิช ว่าด้วยความสัมพันธ์และปัญหาของรัฐไทยกับพุทธศาสนาในปัจจุบัน + คุณคิดว่า ศาสนา ไม่ว่าจะยุคไหน โดยเฉพาะยุคนี้ ควรจะทำหน้าที่อะไร
2013-07-01 23:22
คลิปการปาฐกถา "ชีวประวัติของพลเมืองไทย : กำเนิดพัฒนาการและอุปสรรคกับภาระกิจการปกป้องประชาธิปไตย (2475 - ปัจจุบัน)" โดย อ.ดร.ณัฐพล ใจจริง เมื่อ 24 มิถุนายน 2556 ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์
2013-04-28 07:42
ในบ้านเรามักมีการมองหรือให้ความหมายแก่หลายๆเรื่องอย่าง “เบี่ยงเบน” ไปจากหลักการที่ถูกที่ควร เช่น คนที่ค้านการนิรโทษกรรมชาวบ้านที่ศาลตัดสินจำคุก 20-30 ปี ในคดี “เผาศาลากลาง” (เพราะเหตุจูงใจทางการเมือง) โดยอ้างว่าเป็นอัตราโทษที่สูง ขืนปล่อยไปง่ายๆ ต่อไปเกิดม็อบเรียกร้องอะไรอีก ใครจะทำอะไรก็ได้โดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย
2013-04-23 13:45
  ไม่มีหลักฐานว่า พุทธะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ “ระบบการปกครองที่พึงประสงค์” เอาไว้อย่างชัดเจน พอที่จะสรุปอย่าง “ฟันธง” ได้ว่า ระบบการปกครองตามทรรศนะของพุทธะเป็นราชาธิปไตยหรือประชาธิปไตย
2012-01-20 20:05
การปฏิวัติที่ไม่เสียเลือดเนื้อในปี 2475 ทำให้ประเทศสยามสามารถล้มเลิกระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีอายุนับร้อยปีแล้วแทนที่ด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐธรรมนูญได้สำเร็จ ในฐานะที่เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคนี้ที่ไม่เคยตกเป็นอาณานิคม (อย่างเป็นทางการ) ของมหาอำนาจตะวันตก สิ่งนี้เองที่ทำให้สยามมีความภาคภูมิใจในอิสรภาพเป็นอย่างมาก นักประวัติศาสตร์ฝ่ายอนุรักษ์นิยมส่วนใหญ่เห็นว่าเกียรติยศของสยามประเทศดังกล่าวล้วนได้มาด้วยพระปรีชาสามารถและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบูรพกษัตริย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (2411 - 2453) ซึ่งปกครองราชอาณาจักรในช่วงที่กระแสการล่าอาณานิคมใ

Pages

Subscribe to สมบูรณาญาสิทธิราชย์