อัพเดทล่าสุดเมื่อ 3 ชั่วโมง 22 นาที ที่ผ่านมา

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

2018-11-08 18:32
เด็กและเยาวชนมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางประเทศ แต่จะทำอย่างไรให้มี ‘ช่องทาง’ รับฟังความคิดของพวกเขาและเข้ามาร่วมกำหนดนโยบายสาธารณะที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกกลุ่มวัย ?
2018-10-19 18:09
คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสมัชชาฯ ครั้งที่ 11 ชูแนวคิดหลัก “รู้เท่าทันสุขภาพ ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ” เน้นย้ำความสำคัญของระบบสุขภาพในโลกยุค 4.0 ที่โรคหลายชนิดเกิดจากพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง
2018-09-11 21:00
เวที สช. เจาะประเด็นห่วงแนวโน้ม ‘มะเร็งลำไส้ใหญ่’ คร่าชีวิตคนไทยปีละกว่า 3,000 คน ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะการรับประทานเนื้อแดง เนื้อแปรรูป อาหารปิ้งย่าง ย้ำเร่งคุมเข้มฟาร์มปศุสัตว์และเจ้าของเขียง หลังตรวจพบสารเร่งเนื้อแดงบ่อยครั้ง เพจสุขภาพชวนปรับไลฟ์สไตล์ชีวิต ด้าน สช. ระบุต้องรู้เท่าทันจึงป้องกันโรคได้ พร้อมเตรียมนำประเด็นความรู้เท่าทันด้านสุขภาพเข้าสู่เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ปลายปีนี้
2018-03-01 16:48
ประธาน กขป.เขต 9 เสนอแนวเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ชี้ต้องใช้กลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชนนำ ประสานองค์กรสงฆ์ระดับพื้นที่ บูรณาการงบประมาณหลายหน่วยงานรวมถึงกองทุนสุขภาพตำบลที่ อบต./เทศบาลเป็นเจ้าภาพหลัก สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน ผุดอาสาสมัครสาธารณสุขประจำวัด
2017-12-22 15:49
ปิดม่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 ฉันทมติ 4 ประเด็นสำคัญ กิจกรรมทางกาย พื้นที่เล่น ยาเสพติด ขยะ
2017-12-21 18:09
ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 พระพรหมวชิรญาณ ประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ วางเป้า10 ปี พระแข็งแรง-วัดมั่นคง-ชุมชนเป็นสุข
2017-12-20 16:46
เปิดประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “10 ปี พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สู่สังคมสุขภาวะ” หาฉันทมติ 4 ระเบียบวาระ กิจกรรมทางกาย-ยาเสพติด-ขยะ-พื้นที่เล่น
2017-11-24 02:09
เลขาฯ กก.สุขภาพ ไม่เห็นด้วยกับกรมวิชาการเกษตร ต่ออายุการใช้ “พาราควอต” ทั้งที่รู้เป็นสารเคมีอันตราย ขัดมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติซึ่งทุกภาคส่วนร่วมกำหนดและขับเคลื่อน อนุฯขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพฯ ปลุกสังคมไทยลุกขึ้นต้าน 
2017-11-14 17:45
คมส.จัดทำ “ร่างแผนยุทธศาสตร์ระบบบริการสุขภาพเขตเมือง” ปฏิรูปกลไกบริการสุขภาพ ดึง ‘สธ.-สปสช.’ ร่วมขับเคลื่อน ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน คมส. (แฟ้มภาพ)
2017-11-02 22:57
แถลงข่าวจัดสมัชชาสุขภาพ ครั้งที่ 10 ชู 4 ประเด็นส่งเสริมให้ทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ชุมชนเป็นศูนย์กลางป้องกัน-แก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัยประถมศึกษา และจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

Pages

Subscribe to สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ