อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 16 นาที ที่ผ่านมา

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

2012-01-23 17:45
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) พร้อมจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 2-4 กุมภาพันธ์นี้ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณา 6 ร่างมติขาขึ้น และติดตามมติขาเคลื่อน เน้นการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติโดยท้องถิ่นเป็นฐาน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔ พ.ศ.๒๕๕๔ (คจ.สช.) ประกาศความพร้อมในการจัดประชุม “สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ” ระหว่างวันที่ ๒-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ภายใต้แนวคิดหลัก “รับมือภัยพิบัติ จัดการภัยสุขภาวะ” การ
2009-12-18 18:44
    18 ธ.ค.52 ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 ได้พิจารณาร่างระเบียบวาระการประชุม จำนวน 11 เรื่องใหม่ และอีก 1 เรื่องเป็นการติดตามความคืบหน้าจากปีก่อน  
2009-09-10 02:46
วานนี้ (9 ก.ย.52) นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเปิดเผยว่า การปฎิรูประบบหลักประกันสุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญมาก จากข้อมูลของคณะกรรมมาธิการสาธารณสุขวุฒิสภาชี้ชัดว่า ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมประชากร 46.95 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 75 ของประชากรทั้งประเทศ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 76,598.80 บาท ด้านระบบกองทุนประกันสังคม มีผู้ประกันตน 9.2 ล้านคน ใช้งบประมาณในการรักษาพยาบาลเป็นเงิน 17,666.96 ล้านบาท ในขณะที่งบประมาณค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ซึ่งครอบคลุมข้าราชการและบุคคลในครอบครัว จำนวน 5.6 ล้านคน ตั้งไว้ 38,700 ล้านบาท แต่มีการจ่ายจริงสูงถึง

Pages

Subscribe to สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ