สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

องค์กรสิทธิมนุษยชนนำโดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เผยแพร่ จดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกาและระบบกระบวนการยุติธรรมไทย: ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติเพราะความคิดเห็นทางการเมืองในกระบวนการยุติธรรม
2023-11-18 20:15
สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ออกจดหมายเปิดผนึกถึงประธานศาลฎีกา เรื่อง ขอให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อให้ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยการปล่อยชั่วคราวฯ ถูกบังคับใช้ เพื่อคุ้มครองหลักประกันสิทธิของผู้ต้องหาและจำเลยอย่างเป็นเอกภาพ
2023-09-30 22:02
'สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน' ออกแถลงการณ์ถึง 'อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา' กรณีที่ศาลเลื่อนวันพิจารณาคดี ม.112 'ลูกเกด' ชลธิชา ว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล ให้เร็วขึ้น และสืบพยานโดยที่เธอไม่มีทนายความ สมาคมนักกฎหมายสิทธิฯ เรียกร้องให้ยกเลิกวันนัดสืบพยานและกำหนดวันนัดขึ้นใหม่โดยไม่มีการสอบถามวันว่างของจำเลย
2023-06-02 17:04
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับเนติฯ (แก้ไข) สมาชิกหญิงใส่กางเกงว่าความได้แล้ว รอแต่สภาทนายฯ แก้ข้อบังคับ
2023-04-02 16:34

Pages