สมาพันธ์สหภาพแรงงานญี่ปุ่น

ผลสำรวจคำทำงานในญี่ปุ่น 2,000 คน เมื่อปี 2565 พบว่าคนทำงานจำนวนมากไม่ปรึกษาหารือกับสหภาพแรงานเมื่อมีปัญหาในการทำงาน
2023-05-11 10:45