สมุทรสาคร

‘ศิริโรจน์’ สส.สมุทรสาคร ก้าวไกล สวมเสื้อไรเดอร์ ติงนโยบายด้านแรงงานของ ครม.เศรษฐา 1 ไม่ชัดเจน พร้อมสะท้อนปัญหาแรงงานแพลตฟอร์มที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองด้านสิทธิแรงงานตามกฎหมาย และเรียกร้องให้รัฐช่วยลดขั้นตอนการลงทะเบียนทำบัตรทำงานแรงงานข้ามชาติ
2023-09-12 19:41

Pages