สวนดุสิตโพล

สวนดุสิตโพลสำรวจ 1,114 คน พบ 70.77% อยากให้รัฐบาลชุดใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นแต่ละภูมิภาค
2023-09-03 11:33
สวนดุสิตโพลสำรวจ 1,074 คน เรื่อง “วันแม่ 2023 ของคนต่างวัย” ทั้งคนอายุไม่เกิน 40 ปีและอายุเกินมองว่าปัญหาความสัมพันธ์ระหว่าง “แม่-ลูก” อันดับ 1 คือ การแบ่งเวลา ไม่มีเวลาให้กัน
2023-08-12 12:25
สวนดุสิตโพลสำรวจ 1,809 คน ส่วนใหญ่ 77.39% อยากให้ยุติความขัดแย้งกรณีการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยการเคารพเสียงจากการเลือกตั้ง 
2023-07-23 10:08
สวนดุสิตโพล สำรวจ 1,078 คน ส่วนใหญ่อยากเห็น 'นายก-รัฐบาลใหม่' แต่หวั่นโหวตไม่ราบรื่น หวังรัฐบาลใหม่แก้ปัญหาปากท้อง ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ ตั้งใจทำงาน ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ สร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม
2023-07-09 11:23
สวนดุสิตโพลสำรวจ 1,026 คน 50.78% มองว่าประเทศไทย ณ วันนี้ มีความเป็นประชาธิปไตยระดับปานกลาง 75.29% มองอุปสรรคของการมีพฤติกรรมประชาธิปไตย คือ การถูกแทรกแซง ควบคุมอำนาจ ละเมิดสิทธิเสรีภาพ
2023-06-25 16:37
สวนดุสิตโพลสำรวจ 1,017 คน 54.92% ชี้ว่าสังคมไทยเปิดกว้าง ยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากขึ้น แต่ 47% ยังพบเห็นปัญหาการเหยียด ทำร้ายร่างกายและจิตใจต่อบุคคลกลุ่มหลากหลายทางเพศ  75.41% เห็นด้วยว่าสังคมไทยปัจจุบันควรมีกฎหมายรับรองกลุ่มหลากหลายทางเพศ
2023-06-18 10:47

Pages