อัพเดทล่าสุดเมื่อ 1 ชั่วโมง 31 นาที ที่ผ่านมา

สวัสดิการข้าราชการ

2018-08-30 11:21
นอกเหนือจากเรื่องเงินบำนาญจากตอนที่แล้ว สวัสดิการอีกอย่างที่จำเป็นต่อผู้สูงอายุอย่างยิ่งคือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าหรือ “บัตรทอง” คนชั้นกลางในเมืองหรือคนร่ำรวยอาจไม่คุ้นเคยกับมันนักเพราะมีกำลังซื้อบริการด้านสุขภาพที่ดีกว่า แต่คนส่วนใหญ่ของประเทศพึ่งพาระบบนี้ อย่างไรก็ดี เราอาจอยู่กับระบบนี้มานานจนลืมไปแล้วว่า จุดเริ่มต้นนั้นต้องผ่านการต่อสู้ของภาคประชาชนอย่างหนักร่วมกับการตอบรับจากพรรคการเมืองที่แข็งแกร่งอันเป็นผลมาจากการออกแบบระบบการเมืองใหม่ในรัฐธรรมนูญ 2540 จนนำไปสู่การพลิกระบบสาธารณสุขไทยทั้งระบบ 
2016-12-29 16:07
ทิศทางสวัสดิการสุขภาพปีหน้า ภาคประชาชนหวั่นจากสวัสดิการมุ่งสู่สังคมสงเคราะห์ในอนาคต คาดมีความพยายามแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพลดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน นักวิชาการทีดีอาร์ไอมองว่ายังไม่มีการความเปลี่ยนแปลงสำคัญ แต่เนื้อหารัฐธรรมนูญชัดเจนว่ารัฐต้องการลดบทบาท ให้ประชาชนรับภาระมากขึ้น
2014-07-24 06:23
  ท่ามกลางความพยายาม 'ล้ม' ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผ่านข้อเสนอ 'การร่วมจ่ายค่ารักษาพยาบาล' (co-pay) ดังที่เป็นข่าวในช่วงเดือนกรกฎาคม 2557 นั้น ข้อเสนอของกลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ ที่สวนกลับว่า ถ้าคิดว่าระบบร่วมจ่ายมันดีกว่าและจำเป็นต้องทำ ก็ขอให้เริ่มทดลองใช้กับ 'ระบบสวัสดิการข้าราชการ' ก่อนระบบอื่น เป็นข้อเสนอที่ 'เด็ดขาดบาดใจ' เหลือเกิน
2013-10-11 00:03
  10 ต.ค.56 - จากกรณีที่กรมบัญชีกลางมีประกาศให้การรักษาพยาบาลในระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและผู้มีสิทธิ โรงพยาบาลสามารถบวกกำไรยาชื่อสามัญได้สูงสุด 200% และคิดกำไรส่วนเพิ่มสำหรับยาต้นแบบได้ไม่เกิน 3% แต่ไม่เกินราคากลาง และจะให้ใช้กำไรที่ได้เพื่อเป็นเงินสนับสนุนการดูงานต่างประเทศของหมอในโรงพยาบาลของรัฐ  
2012-04-01 20:46
  วันที่ 1 เมษายน 2555 รัฐบาลกำลังจะเริ่มต้นการโครงการ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” ทำให้ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพใดๆ สามารถเข้าถึงการรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินได้อย่างเท่าเทียมกัน เรื่องนี้นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งในระบบสุขภาพของประเทศไทย หลังจากการมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เมื่อ 10 ปีก่อน และถือได้ว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการไปสู่ระบบสุขภาพมาตรฐานเดียว ที่ทำให้คนไทยที่มีสิทธิการรักษาพยาบาลแตกต่างกันได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม บทความนี้จะนำเสนอรายละเอียดของเรื่องนี้ ใน 4 ประเด็นดังนี้
Subscribe to สวัสดิการข้าราชการ