สว. 250

ที่ประชุมวุฒิสภาลงมติ สว.กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ ไม่ผิดปมถูกร้องเรียนจริยธรรม กรณีขัดขวางเจ้าอาวาสวัดบางคลานปฏิบัติหน้าที่
2023-09-18 16:28