ส.ว.

สำรวจวิธีการได้มาซึ่ง ส.ว. ในส่วนที่ดำเนินการโดย กกต. หลังเลขาธิการ กกต. เชื่อมั่นการเลือกกันเองของผู้สมัครจะไม่มีการฮั้วกันแน่นอน 
2018-10-11 17:45
สรรเสริญ เผยเส้นทางการได้มาซึ่ง ส.ว. 250 คน ระบุ กกต. และคณะกรรมการสรรหา ต้องดำเนินการให้ได้รายชื่อเพื่อส่งให้ คสช. ไม่เกิน 9 ก.พ. 62 จากนั้น คสช. มีเวลาคัดเลือก 60 วัน คาดได้รายชื่อทั้งหมดไม่เกิน เม.ย. 62
2018-10-10 20:10

Pages