สสส.

สสส.เผยการสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นต้นแบบ พบปัญหา 'บูลลี่-สิ่งเสพติด-สุขภาพจิต' ด้าน กมธ.พัฒนาการเมืองฯ เตรียมเสนอเปิด 3 พื้นที่เพิ่มส่วนร่วมเด็กและเยาวชน ชี้เด็กไทยตื่นตัวทางการเมืองและประเด็นสาธารณะ แต่รู้สึกว่าเสียงที่สะท้อนไปยังไม่ถูกรับฟัง
2024-01-28 13:45
สสส. ร่วมกับ สมาคมเพศวิถีศึกษา, Sidekick เปิดตัวแพลตฟอร์ม "เรา" รับฟังปัญหาผู้ถูกคุกคามทางเพศ อีกหนึ่งช่องทางให้คนสามารถระบายปัญหา และรับการฟื้นฟูผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
2023-11-12 11:37
วารสาร British Medical Journal (BMJ 2023 เล่ม 8, ฉบับที่ 5) ตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่อง “Characteristics of successful government-led interventions to support healthier populations: a starting portfolio of positive outlier examples” คุณลักษณะของโครงการภาครัฐที่ประสบความสำเร็จในการสร้างเสริมสุขภาพประชากร: การศึกษาเริ่มต้นในกลุ่มตัวอย่างดีเด่น พบมีผลงานประจักษ์ด้านสุขภาพ ระบบกลไกนวัตกรรมการเงิน-การคลังมีประสิทธิภาพ โปร่งใส-ตรวจสอบได้
2023-09-27 16:12
พบคนรุ่นใหม่เล่นพนันออนไลน์กว่า 2.9 ล้านคน โดย 1.4 ล้านคน เสี่ยงเป็นนักพนันที่เป็นปัญหา สสส.-เครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน-มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน สานพลังสร้างสังคมตระหนักรู้ No first time : พนันต้องไม่มีครั้งแรก” ห่วง 40% นิยมเสี่ยงเหล้า-บุหรี่-พนัน-อุบัติเหตุ เร่งสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก-เยาวชนรู้ทันปัจจัยเสี่ยง
2023-09-15 21:04

Pages