สหภาพแพทย์ผู้ปฎิบัติงาน

คณะทำงาน สธ. รัฐบาลประชาธิปไตย เสนอ 3 แนวทางแก้ปัญหาภาระงานคนทำงานสาธารณสุข 'ลดลาออก ลดภาระงาน และเพิ่มบุคลากร'
2023-06-07 17:27