สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์

สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอสันกำแพง เข้าพบว่าที่ ส.ส.ก้าวไกล ร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานผู้ผลิตสินค้าของ Pure & Co Ltd. และลอยแพคนงานในประเทศไทย โดยกรณีนี้จะครบรอบ 10 ปีในเดือน ส.ค. นี้แล้ว
2023-06-14 14:20

Pages