อัพเดทล่าสุดเมื่อ 49 นาที ที่ผ่านมา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2141 - 3835 และ 0 - 2141 - 3861

2018-09-12 14:38
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญข้าราชการผู้มีคุณสมบัติสมัครเป็นเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 5 ตุลาคม 2561
Subscribe to สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2141 - 3835 และ 0 - 2141 - 3861