อัพเดทล่าสุดเมื่อ 13 ชั่วโมง 16 นาที ที่ผ่านมา

สังคม

2018-08-17 17:37
'พรรคประชาธิปัตย์' เรียกร้องให้ 'การบินไทย' ทบทวนรับนักบินพาณิชย์หญิง ชี้รับเฉพาะเพศชายขัดรัฐธรรมนูญและข้อตกลงสหประชาชาติ
2018-08-17 16:29
ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ระบุจำนวนหน่วยและโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดใหม่ใน กทม. เดือน ก.ค. 2561 ลดลงมาก แต่มูลค่ากลับเพิ่มขึ้นเพราะมีโครงการราคาแพงเกิดขึ้นหลายแห่ง
2018-08-17 16:14
เครือข่ายภาคประชาชนแจงผลหารือกับผู้บริหารกรมสรรพากร กรณีการยื่นหนังสือเรียกร้อง 'ยุติการจัดเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรม' เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2561 ระบุกรมสรรพากรคาดได้ข้อสรุปสิ้นเดือน ส.ค. นี้
2018-08-17 15:31
แอมเนสตี้ ประเทศไทย ระบุกิจกรรม 'Movies that Matter' ไม่สามารถฉายภาพยนตร์สารคดี 'Joshua : Teenager vs Superpower' ได้ เนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการประกอบกับเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุม แต่ยืนยันจัดงานพูดคุยในประเด็น 'นักกิจกรรมเยาวชนและแรงบันดาลใจ' ในวันที่ 18 ส.ค. นี้อยู่
2018-08-17 14:16
หลังมติกรรมการบ้านพักตุลาการให้รื้อ บ้านป่าแหว่ง 45 หลัง เร่งฟื้นฟูคืนพื้นที่ป่า 'สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ' รมว.สำนักนายกรัฐมนตรี ชี้เป็นสิทธิของเครือข่ายขอคืนผืนป่าเชิงดอยสุเทพ ที่จะชุมนุม 26 ส.ค. ทางกลุ่มได้ขออนุญาตอย่างเป็นทางการ ขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย ระบุทราบมติให้รื้อบ้านพักตุลาการทั้งหมดแล้ว แต่ต้องรอเอกสารอย่างเป็นทางการก่อน
2018-08-17 13:04
สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนท.) ยื่นจดหมายเปิดผนึก ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ค้านร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาฉบับแก้ไข ระบุมีเนื้อความความหมายกำกวม สุ่มเสี่ยงต่อการเป็นเครื่องมือสำหรับปิดกั้นสิทธิทางการเมืองและเสรีภาพทางการแสดงออกของนักเรียน นิสิต นักศึกษา 'Newground' เรียกร้องให้เพื่อนนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ตัดสินใจด้วยตนเอง ด้าน รมว.ศึกษาธิการ ระบุร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเดิมมีอยู่แล้วตั้งแต่ปี 2548 ไม่ใช่การละเมิดสิทธิเด็ก ไม่เกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมทางการเมือง
2018-08-17 11:34
สมัชชาคนจนออกแถลงการณ์ขอให้ยกเลิกโครงการเขื่อนท่าแซะ จ.ชุมพร ให้รัฐบาลทบทวนและพิจารณาแนวทางการจัดการน้ำวิธีอื่น เพื่อหาแนวทางการจัดการน้ำที่เหมาะสมและยั่งยืน เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
2018-08-16 18:19
จากวิกฤตสัตว์น้ำลดลง เพราะการใช้ทรัพยากรเกินกำลังของชาวประมงพื้นบ้านใน ต.เกาะสาหร่าย จ.สตูล ทำให้ทรัพยากรทะเลเสื่อมโทรม ชุมชนขาดรายได้ประสบปัญหาหนี้สินรุนแรง กระทั่งงานวิจัยเข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ปรับวิธีคิดใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน เน้นการพึ่งพาตนเอง เกิดแนวทางการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่งโดยชุมชน ผนวกเข้ากับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ส่งผลให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน เห็นผลเป็นรูปธรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้น
2018-08-16 15:03
เตรียมขับเคลื่อน 'ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ภาคอีสาน' 22 สิ.ค. 2561 นี้ ที่ มจร.ขอนแก่น สปสช.เขต 7 ขอนแก่น เผยผลสำรวจพระสงฆ์ส่วนหนึ่งยังไม่มีบัตรประชาชน มีเพียงหนังสือสุทธิ จึงยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท แนะยื่นขอทำบัตรประชาชน หลังจากนั้นขอย้ายสิทธิมารักษาที่ รพ.ใกล้วัดได้
2018-08-16 13:36
'หมอปิยะสกล' ลงนามประกาศ สธ. รองรับมติ ครม. ยกเว้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 11.4 ล้านคน ไม่ต้องจ่ายค่ารักษา 30 บาทแล้ว มีผลบังคับใช้ถัดวันประกาศราชกิจจานุเบกษา

Pages

Subscribe to สังคม