อัพเดทล่าสุดเมื่อ 8 ชั่วโมง 51 นาที ที่ผ่านมา

สังคมผู้สูงวัย

2018-08-28 15:57
เปิดรายงานสืบสวนสอบของ อานนท์ ตันติวิวัฒน์ ผู้สื่อข่าว ‘ประชาธรรม’ นำเสนอเรื่องราวความเหงาอีกมิติ ซึ่งนอกเหนือไปจากเรื่องเฉพาะส่วนบุคคล หากแต่ความเหงา ความเป็นเมือง คนชรา การฆ่าตัวตาย และคนไร้บ้าน ต่างมีมิติที่เชื่อมโยงร้อยรัดกับ สวัสดิการสังคม นโยบายของรัฐ และหลักประกันคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน
2018-04-26 00:33
5  องค์กรลงนาม MOU จัดทำนิยามปฏิบัติการของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง หวังรับมือสถานการณ์สังคมผู้สูงวัยและโรคเรื้อรังที่เพิ่มขึ้น มั่นใจช่วยยกระดับคุณภาพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย 
2016-05-20 13:40
ไช่ อิงเหวิน สาบานตนเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสาธารณรัฐจีน หรือ ไต้หวัน - พร้อมแถลงว่าไต้หวันเผชิญความท้าทาย เศรษฐกิจขาดแรงกระตุ้น ระบบบำนาญต้องปฏิรูป เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงวัย คนรุ่นหนุ่มสาวยังมีชีวิตที่ยากลำบาก โดยรัฐบาลจะมุ่งส่งต่อประเทศที่ดีกว่าเดิมให้กับคนรุ่นหลัง - ส่วนจีนแผ่นดินใหญ่จะรักษา "สถานะเดิม" โดยเลี่ยงไม่ใช้คำว่า "จีนเดียว"
2012-11-08 15:20
การเปิดเสรีอาเซียนไม่เพียงก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเฉพาะในมิติทางเศรษฐกิจการค้าเท่านั้น แต่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมาด้วย การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงไม่ควรจำกัดอยู่แต่เพียงเรื่องการค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมการและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเช่นกัน
Subscribe to สังคมผู้สูงวัย