สังคมวิทยา

2018-10-10 23:22
26 กันยายน 2561 ที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดเสวนาทางวิชาการ "200 ปี Karl Marx (1818-2018) Marx and Marxism ความท้าทาย หรือ สิ่งที่ตายแล้ว" 26 กันยายน 2561 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรคือ  รศ.ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รศ.ดร. จามะรี เชียงทอง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ผศ.ดร.เก่งกิจ กิติเรียงลาภ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
2016-04-19 10:08
ผมขอเริ่มเล่าเรื่องผีปู่ย่าจากประสบการณ์ผมก็แล้วกัน โดยเป็นความเชื่อของคนภาคเหนือ หมายถึงผีประจำตระกูลของแต่ละคน ซึ่งการถือผีจะนับผีทางสายแม่ ส่วนผีปู่ย่าที่ผมจะเล่านี้เป็นผีสายพ่อผมในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดแพร่ โดยผีโคตรวงศ์นี้มีด้วยกัน 4 ตน ประกอบด้วยเจ้าราชวงศ์ เจ้าหงษ์ผาคำ พญาด้ง และเจ้าแจ่ง ซึ่งทั้ง 4 ตนไม่อาจบอกได้ว่ามีชีวิต ตัวตนอยู่ในประวัติศาสตร์หรือไม่
2016-03-21 22:58
สัปดาห์ก่อนผู้เขียนได้มีโอกาสไปรับชมภาพยนตร์เรื่อง Zootopia (2016) เพราะทนเสียงของคำร่ำลือ และคำสรรเสริญเยินยอ ต่างๆนานา ที่เกิดขึ้นในเชิงบวก ว่ามิได้เป็นเพียงแค่ภาพยนตร์สดใส ชวนฝันสำหรับเยาวชน อยู่แต่ด้าน หรือ แง่มุมเดียว ทว่ายังมีในแง่มุมของการเสียดสี การล้อเลียนความจริงทางสังคมที่เกิดขึ้นและมีอยู่จริงภายในสังคมปัจจุบันอีกด้วย อาทิ การนำตัวสล็อต (sloth) มาเป็นสัญลักษณ์แทนระบบราชการ หรือ ระบบการบริหารจัดการและการให้บริการจากภาครัฐที่มักมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามดั่งใจคาด และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของพลเมืองภายในรัฐได้เท่าที่ควร หรือแม้แต่มีการกล่าวถึงประเด็นทางด้านสตรีนิยม (feminism) ผ่านต
2016-01-21 21:49
อาซาฮี ชิมบุน รายงานข่าว 'ยูกะ คุโดะ' นักศึกษาสังคมวิทยา จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ลงภาคสนามสัมภาษณ์คนขับรถแท็กซี่ที่อิชิโนะมากิ เมืองซึ่งประสบภัยแผ่นดินไหว-สึนามิปี 2554 คนขับบางรายเล่าว่าได้รับ "ผู้โดยสารผี" พวกเขาไม่เชื่อว่าเป็นภาพลวงตาเพราะทุกครั้งที่รับผู้โดยสารผี พวกเขาก็กดมิเตอร์ นอกจากนี้คนขับบางรายก็มีบันทึกรายการค้างจ่ายของ "ผู้โดยสารผี" เหล่านี้ด้วย
2016-01-05 07:47
สามสิบบาทรักษาทุกโรค เป็นโครงการที่ “ไม่สามารถเจ๊งได้”ในทางเทคนิค-ในบทความนี้จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมวิทยาเพื่อให้เห็นถึงการให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนของ รมว.สาธารณสุข และนำสู่ความเข้าใจผิดของประชาชนส่วนใหญ่ มุมมองด้านเศรษฐกิจการเมืองและงบประมาณ....ความเข้าใจผิดด้านการจัดการงบประมาณ
2015-12-03 06:59
ไม่กี่สัปดาห์ก่อนผู้เขียนได้มีโอกาสได้ไปรับชมภาพยนตร์ The Little Prince (2015) รอบปฐมทัศน์ ณ โรงภาพยนตร์แห่งหนึ่ง ซึ่งก็เหมือนกับทุกๆครั้งสำหรับการไปชมภาพยนตร์ที่มีพื้นฐานมาจากนวนิยาย คือ ผู้เขียนไม่รู้เรื่องราวมาตั้งแต่ต้น เหมือนกับหลายๆท่านที่อาจจะเคยอ่านในฉบับหนังสือนวนิยายมาก่อนแล้ว แต่ไม่ว่าจะเคยหรือไม่เคยมีประสบการณ์การอ่านวรรณกรรมเรื่องดังกล่าวผ่านตัวหนังสือมาก่อน ผู้เขียนเชื่อว่าตัวภาพยนตร์ที่ได้ถูกสร้างออกมาก็มิได้ลดความน่าสนใจในเนื้อเรื่องลงไปเลยแม้แต่เล็กน้อย ภาพยนตร์เรื่องนี้มีหลายจุดที่สามารถจะสะท้อนแง่คิด หรือ ภาพจำลองให้แก่สังคมได้อย่างน่าติดตามและน่าสนใจ แม้ว่าตัวภาพยนตร์จะม
2015-11-24 00:26
22 พ.ย. 2558 - ในการเสวนา "กฎหมายคืออะไร มุมมองทางนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และปรัชญา" จัดโดย โครงการประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน ที่ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยวิทยากรประกอบด้วย นิธิ เอียวศรีวงศ์ - เกษียร เตชะพีระ - สมภาร พรมทา - วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ดำเนินรายการโดย ปิยบุตร แสงกนกกุล  
2015-05-24 00:59
ตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนกว่าที่ฉันเริ่มปรับตัวกับที่นี่ได้ การปรับตัวได้ทำให้ตัวฉันกระเสือกกระสน (struggling) กับชีวิตที่นี่น้อยลง และเมื่อฉันต้องใช้ความพยายามในการใช้ชีวิตที่นี่น้อยลงมันทำให้ฉันมองอะไรรอบตัว สังเกตอะไรรอบๆ ตัว เผื่อจะมีอะไรที่ทำให้ฉันสนใจที่จะลงไปศึกษามันอย่างจริงจังมากขึ้นได้
2012-09-30 15:11
ในระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน ที่ผ่านมา ในการประชุมวิชาการ "สะท้อนย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชียงใหม่" ที่ห้องประชุมใหญ่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และสำนักพิมพ์คบไฟนั้น
2012-09-28 01:55
ช่วงหนึ่งจากเสวนา "จินตนาการใหม่ทางมานุษยวิทยา" ในงานประชุม "สะท้อนย้อนคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชียงใหม่"  ยศ สันตสมบัติ เสนอจินตนาการใหม่ต้องการหลักการใหม่ - กรอบกติกาใหม่ที่พร้อมให้คนสามารถสร้างทางเลือกใหม่ในชีวิต ความคิด และการจัดองค์การสังคม 21 ก.ย. 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทางภาควิชาสังคมวิทยามานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และสำนักพิมพ์คบไฟ จัดการประชุมวิชาการ "สะท้อนย้อนคิดสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเชียงใหม่" โดยมีการเสวนาในหัวข้อ “จินตนาการใหม่ทางมานุษยวิทยา”

Pages

Subscribe to สังคมวิทยา