อัพเดทล่าสุดเมื่อ 42 นาที 32 วินาที ที่ผ่านมา

สังคมสูงอายุ

2018-11-01 18:59
กสม. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อ 'ร่างข้อเสนอแนะเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุ' เตรียมชงรัฐบาลเร่งวางมาตรการ - นโยบายรองรับปัญหาข้อท้าทายในสังคมผู้สูงวัย แนะให้ อปท. เป็นหน่วยงานหลักในการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชน ประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2018-08-23 12:26
  ชีวิตในวัยเกษียณแบบที่คุณจินตนาการถึง เป็นยังไง... ตระเวนท่องเที่ยวพักผ่อน ไม่ง้อลูกหลาน พึ่งตัวเองได้เพราะมีบำนาญเพียงพอ ไม่ต้องกลัวว่าป่วยแล้วจะล้มละลายเพราะมีระบบหลักประกันสุขภาพที่มีคุณภาพ ชีวิตวัยเกษียณแบบนี้เป็นไปได้จริง....
2017-08-04 03:07
วอลสตรีทเจอนัลรายงานว่ารัฐบาลชุดใหม่ของเกาหลีใต้ ที่นำโดยประธานาธิบดี มุน แจอิน กำลังวางแผนขึ้นภาษีกับคนรวยและบริษัทใหญ่ๆ เพื่อนำมาใช้กับการสร้างงาน โดยวางแผนจ้างงานภาครัฐ 8 แสนตำแหน่ง ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 16% รวมถึงตั้งงบประมาณเสริม ทั้งหมดนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ รองรับสังคมสูงอายุ
2017-02-25 17:26
ผลสำรวจพบสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของเกาหลีใต้มากกว่าครึ่งระบุว่าจะจ้างพนักงานใหม่ที่อายุมากกว่า 40 ปีเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ โดยคาดหวังว่าความอาวุโสและความเชี่ยวชาญจะเป็นประโยชน์แก่องค์กร แต่ยังมีความกังวลเรื่องฐานเงินเดือนและช่องว่างระหว่างอายุกับเพื่อนร่วมงาน
2015-01-05 23:49
นักวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ชาวญี่ปุ่นระบุว่าควรมีญี่ปุ่นควรจะเปิดรับแรงงานจากต่างชาติมากขึ้นแม้ในสายแรงงานที่ไม่ใช้ทักษะฝีมือเพื่อรองรับวิกฤติการขาดแคลนแรงงานและเศรษฐกิจหยุดเติบโตที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาอัตราการเพิ่มของประชากรต่ำลง 5 ม.ค. 2558 จุน ไซโตะ นักวิจัยอาวุโสจากศูนย์เพื่อการวิจัยเศรษฐกิจญี่ปุ่นเขียนบทความลงในเว็บไซต์ 'อีสต์เอเชียฟอรั่ม' ตั้งคำถามว่าการอพยพเข้าไปเป็นแรงงานในญี่ปุ่นจะช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนประชากรในญี่ปุ่นได้หรือไม่
2014-10-28 22:30
นักวิชาการทีดีอาร์ไอชี้ปี 2573 ประชากร 1 ใน 4 ของไทยจะเป็นผู้สูงอายุ แนะเตรียมความพร้อม ส่งเสริมการออม ขยายช่วงอายุคนทำงาน ชี้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจระยะยาว 28 ต.ค.2557 ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นักวิชาการจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)กล่าวว่า สังคมผู้สูงอายุจะส่งผลกระทบในวงกว้าง และอาจสร้างภาระแก่ทุกคนในประเทศต้องแบกรับร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่อาจเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องดูแลผู้สูงอายุจำนวนมากขึ้นและมีอายุยืนยาวมากขึ้นเรื่อยๆ อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบสวัสดิการด้านสุขภาพต่างๆ
Subscribe to สังคมสูงอายุ