สังคมไทย

เรามักได้ยินคำพูดว่า “ไทยเป็นสวรรค์ของ LGBT” แล้วก็จะมีคนกันว่าจริงหรือไม่จริงยังไง แล้วก็จะมีการเทียบกันว่า การเหยียด LGBT+ ในไทยน้อยกว่าในประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะประเทศมุสลิม หรือคริสต์แแนวอนุรักษ์นิยม แต่ก็มีงานหลายชิ้นที่สนับสนุนข้อโต้แย้งนี้ ที่ว่าจะสรุปว่าเพราะคนไทยเป็นชาวพุทธ การเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มหลากหลายทางเพศในไทยน้อยกว่าก็สรุปง่ายเกินไป
2024-03-03 19:29
มองความสัมพันธ์ระหว่าง “การเลือกตั้ง” กับ “การซื้อเสียง” เมื่อการซื้อเสียง แม้จะไม่ใช่ปัจจัยชี้ขาด แต่วาทกรรมซื้อขายเสียง โง่จนเจ็บ ก็จะวนเวียนอยู่ต่อไปในลักษณะที่ใช้ประณามหยามเหยียดการเมืองฝั่งตรงข้ามกัน
2023-05-07 20:56

Pages