สัญญาปางโหลง

กองทัพรัฐฉาน SSA จัดงานวันชาติปีที่ 63 ที่ดอยไตแลง “เจ้ากันเจ็ด” เรียกร้องผู้รักชาติช่วยกันกอบกู้บ้านเมือง “เจ้ายอดศึก” เรียกร้องชาวไทใหญ่ให้คิดถึงชาติที่ยังลำบากอยู่ ขอให้มาช่วยเหลือกัน ฝากสื่อบอก “อังกฤษ” ให้ดูแลปัญหาในพม่าและรัฐฉาน ในฐานะพยานสัญญาปางโหลง ทหารกองทัพรัฐฉาน SSA เดินสวนสนามเนื่องในงานวันชาติรัฐฉานปีที่ 63 ที่ฐานที่มั่นดอยไตแลง ตอนใ้ต้ของรัฐฉาน เมื่อ 7 ก.พ. ที่ผ่านมา ประชาชนจำนวนมากร่วมชมการสวนสนามของทหาร SSA ทหาร SSA ขณะฟังคำกล่าวสุนทรพจน์จากผู้นำรัฐฉานและตัวแทนชนชาติต่างๆ ในรัฐฉานและรัฐชนชาติสหภาพพม่า ประชาชนหลายพันคนเดินทางมายังดอยไตแลง เพืื่อเข้าร่วมงานวันชาติรัฐฉาน เจ้าปายเมือง ผู้นำอาวุโสกล่าวเปิดงานวันชาติรัฐฉาน เรียกร้องให้ประชาชนอย่าลืมสัญญาปางโหลง พล.ท.เจ้ายอดศึก ประธานสภากอบกู้รัฐฉาน (Restoration Council of Shan State - RCSS) และผู้บัญชาการสูงสุดกองทัพรัฐฉาน SSA ระหว่างแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อ 7 ก.พ. 53 ที่กองบัญชาการสภากอบกู้รัฐฉาน ดอยไตแลง รัฐฉานตอนใต้ เมื่อวานนี้ (7 ก.พ.