สันกำแพง

• “อำเภอสันกำแพง” เป็นหนึ่งอำเภอที่มีชื่อเสียงและความสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ จุดเด่นด้านการเป็นเมืองแห่งศิลปะหัตถกรรมโดยเฉพาะการทอผ้า ทำให้นักลงทุนนอกพื้นที่เข้ามาตั้งธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตเสื้อผ้าผุดขึ้นมามากมาย • ปี 2566 นี้ครบรอบ 10 ปี ที่คนทำงานภาคสิ่งทอของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอสันกำแพง ออกมาต่อสู้เรียกร้องสิทธิกับนายจ้างที่เป็นทุนข้ามชาติ ที่อ้างต่อลูกค้าและสาธารณะมาโดยตลอดว่าทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคุณธรรมแต่กลับปฏิบัติต่อแรงงานอย่างไม่เป็นธรรม โดยเรื่องราวของพวกเขายังไม่จบ นายจ้างทุนข้ามชาติยังคงไม่ได้จ่ายเงินชดเชยให้พวกเขา 10,194,309.52 บาท • สส.สันกำแพง พรรคก้าวไกล ชี้ภาพรวมเชียงใหม่ 'ขาดตำแหน่งงานที่มั่นคง' หวังมีการพิจารณาแนวทาง ‘ชดเชยให้ก่อน แล้วรัฐบาลค่อยไปไล่บี้เอาจากผู้กระทำผิด’ โดยพรรคก้าวไกลจะหยิบยกเรื่องนี้ผลักดันเป็นวาระใน กมธ.แรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
2023-10-09 11:23
สหภาพแรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้าสัมพันธ์ ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอสันกำแพง เข้าพบว่าที่ ส.ส.ก้าวไกล ร้องเรียนการละเมิดสิทธิแรงงานผู้ผลิตสินค้าของ Pure & Co Ltd. และลอยแพคนงานในประเทศไทย โดยกรณีนี้จะครบรอบ 10 ปีในเดือน ส.ค. นี้แล้ว
2023-06-14 14:20

Pages