สันติวิธี พรหมบุตร ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวไทย สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี