สัมปทานเหมืองหินแกรนิต

ประชาชนในพื้นที่ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส แสดงออกคัดค้านการทำเหมืองหินหินแกรนิตในพื้นที่ ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการขอสัมปทานเหมืองหินแกรนิตในพื้นที่ ต.รือเสาะออก ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พ.ค.66 เนื่องจากกังวลในเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ซึ่งเหมืองแร่แห่งนี้จะตั้งอยู่บนเนื้อที่ 114 ไร่ ใกล้เขตชุมชนเพียง 500 เมตร
2023-05-26 02:01