สัมภาษณ์

บันทึกถ่ายทอดสดการสนทนากับ นวลน้อย ธรรมเสถียร ผู้สื่อข่าวอิสระ อดีตผู้สื่อข่าว BBC สื่อมวลชนผู้ติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้/ปาตานี มาอย่างยาวนาน เพื่อประเมินสถานการณ์สื่อที่เกิดขึ้นในพื้นที่ หลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและดำเนินคดีผู้สื่อข่าวและคนทำงานสื่อสาร
2023-03-17 18:52
วิดีโอสัมภาษณ์ 'ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี' ผู้ศึกษาวิจัยด้านรัฐสวัสดิการ เพื่อประเมินนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมของพรรคการเมืองที่ถูกนำเสนอซึ่งหลายฝ่ายเรียกรวมๆ ว่า "นโยบายประชานิยม" และวิเคราะห์ถึง ‘ยุทธศาสตร์และความเป็นไปได้ในการสร้างรัฐสวัสดิการ’ กับการเลือกตั้งครั้งนี้
2023-03-16 19:26
‘หมดจากเรา ก็อาจไม่มีใครแล้ว’ เสียงจาก วิทูร นาคสุวรรณ และ มานพ ใจปลื้ม ชาวประมงพื้นบ้านรุ่น (เกือบ) สุดท้ายของ 'หาดวอนนภา' จ.ชลบุรี หลังปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวบางแสนทำปลา ปู ที่เคยจับได้หดหาย ชาวประมงที่หาดวอนนภาเจอผลกระทบจากน้ำเสียทุกปี แต่ไม่เคยมีหน่วยงานรัฐมาแก้ไขเยียวยา
2023-03-15 16:24
LANNER คุยกับเยาวชนภาคเหนือ ว่าด้วยราคาที่ต้องจ่ายกับการออกมาเคลื่อนไหว ย้อนรัฐประหาร 2557 นักเรียนมัธยมออกมาเคลื่อนไหวแล้วโดนกดดันไปที่ครอบครัว เจ้าหน้าที่ติดตาม นักศึกษาด้านศิลปะถูกจำกัดพื้นที่แสดงออกและถูกดำเนินคดี เป็นต้น
2023-03-14 15:21

Pages