สามัญชน

องค์กรสิทธิจัดเวที “เลือกตั้ง 66: วาทะผู้นำ วาระสิทธิมนุษยชน” ให้พรรคการเมืองที่ลงเลือกตั้งได้เสนอนโยบายด้านสิทธิ "ไทยภักดี" ยืนยันต้องขยายม.112 คุ้มครองอดีตกษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ "สามัญชน" ย้ำต้องยกเลิกม.112
2023-04-21 23:11