อัพเดทล่าสุดเมื่อ 13 นาที 12 วินาที ที่ผ่านมา

สำนักงานประกันสังคม

2018-10-12 18:51
โวยประกันสังคมไม่เบิกจ่าย ส่งผล รพ.ไม่มียาต้านฯ ให้ผู้ติดเชื้อHIV ส่อแววขาดยา จี้หากไม่แก้ไข ผู้ติดเชื้อฯ นัดนอนรอหน้าประกันสังคม ด้านรักษาการเลขาฯ ประกันสังคม แจงล่าช้าเหตุกระบวนการจัดซื้อต้องใช้เวลา ยันเร่งจัดซื้อยาต้านไวรัสเอชไอวีเพิ่ม ชดเชยที่ขาดในคลังยาของสถานพยาบาล และให้เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้ยาของผู้ประกันตน
2018-09-06 16:23
ปลัดกระทรวงแรงงาน ชี้แจง คณะกรรมการประกันสังคมยังไม่ได้อนุมัติเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนเพิ่ม เป็นเพียงข้อเสนอของบอร์ดประกันสังคมเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น ยันขณะนี้สำนักงานประกันสังคมกำลังศึกษาผลกระทบและรับฟังความเห็นเพิ่มเติมจากทุกฝ่ายอย่างรอบด้าน
2018-01-18 14:28
เลขาฯ สนง.ประกันสังคมแจงทวงเงินสมทบจากรัฐบาล 2.3 หมื่นล้าน เป็นหน้าที่ตามปกติที่ต้องทวงทุกปี ชี้ค้างจ่ายสะสมมาจากรัฐบาลชุดก่อนๆ ส่วนรัฐบาลปัจจุบันจ่ายให้เต็มจำนวนโดยตลอด ส่วนจะได้เท่าใดขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสำนักงบฯ อีกที สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.)   
2017-10-24 16:10
ประยุทธ์ แจ้งการเก็บเงินสมทบสำหรับผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นจากเดิม เป็นเพียงการหารือ ยังไม่มีมาตรการดำเนินการใด ๆ ยืนยันรัฐบาลไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนให้ใคร
2017-10-24 14:51
ปมประกันสังคมจ่อเพิ่มเก็บเงินสมทบผู้ประกันตน รองประธาน คสรท.ตั้งข้อสังเกตเพราะกองทุนประกันสังคมเริ่มเห็นว่าจะมีปัญหาเงินลดน้อยลงเรื่อยๆ หรือไม่ เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลยังค้างจ่ายเงินสมทบในส่วนของภาครัฐกว่า 56,000 ล้านบาท
2017-10-20 19:25
เลขาฯ สนง.ประกันสังคมเผยเตรียมขยายเพดานเก็บเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นสูงสุด 1,000 บาท ระบุต้องการให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น เผยรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง 81% เห็นด้วย
2017-07-17 17:37
'ประกันสังคม' ชี้แจงปมขยายอายุรับเงินบำนาญชราภาพจากอายุ 55 ปี เป็น 60 ปี นั้น เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขยายโอกาสทำงานสำหรับผู้สูงอายุ สนับสนุนให้มีการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง ชี้ปี 68 ไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์   
2017-07-12 16:35
กลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตฯ ยื่นหนังสือค้านการขยายอายุรับเงินชราภาพของผู้ประกันตนจาก 55 เป็น 60 ปี เสนอให้ฝ่ายรัฐจ่ายเงินสมทบประกันสังคมเท่ากันทุกฝ่ายในทุกๆ กองทุน พร้อมปฏิรูปสำนักงานประกันสังคมเป็นองค์กรอิสระ 
2017-02-07 23:56
7 ก.พ. 2560 รายงานข่าวจากเว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558 ดังนี้ กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2558
2017-01-19 19:47
สนง.ประกันสังคม ส่ง จม.ถึงประชาไท แจงกรณี ม. 39 ม.40 คนพิการ และปฏิเสธแรงงานข้ามชาติ โต้บทความ "ย้อนปี 59 กับ 10 แพ็กเกจ ก.แรงงาน “สร้างความทุกข์ สกัดความสุข ไม่หยุดยั้งการละเมิดสิทธิ” 

Pages

Subscribe to สำนักงานประกันสังคม